ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۱

با سلام ...

سال ۱۹۸۹ ميلادي در جنوب برلين

اين عکس را سال ۱۹۸۹ ميلادي در جنوب برلين گرفتم. با اينکه در وسط عکس آنتن ديده ميشه آسمان پشت سرش با ابرهاي رنگارنگش قشنگ تر از هر برنامه و فيلمه تلويزيوني و سينمائي بود. متاسفانه اونوقت يک دوربين کوچک و معمولي داشتم که همه رنگها را نگرفت.


تا بعد
يک گيله مرد

آنتن و آسمون

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر