ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۲

با سلام ...

با تحديد، التماس، فريب و تقلب دوباره درايت خود را نشان دادند.

۵۰،۶ درصد. زياد براي زير فشار گذاشتن بازرگانان قدرت و به اندازه کافي تا نيازي به انتخابات جديد نباشد. و نه آنقدر زياد که تقلب واضح و خطر افشا زياد باشد.


تحديد: رهبر گفت هرکی رای ندهد، فلان هست و بسار ...

التماس: روحانيون مبارز از مردم ميخواهند بخاطر امام هم که شده ...

فريب: اگر نرويد پای صندوق، آمريکا حمله ميکند. واين خبر هم روز آخر پخش کردند تا مردم وقت فکر کردن و آگاه کردن نداشته باشند.
روز انتخابات فاميل از رشت زنگ زدند و گفتند که فلاني به ما و همه فک و فاميلها زنگ زده که اگر در انتخابات شرکت نکنيد، آمريکا به ايران حمله خواهد کرد.

دولت آمريکا هم وقتی ميخواهد غلطی بکند، اول بايد مردمش را راضی يا خر کند، حال با عوامفريبی و يا با حقيقت. هرگز نتيجه انتخابات را نميتواند بهانه قرار دهد و شهروندان امريکا را به جنگی راضی کند. اما نقض حقوق بشر (قتل، شکنجه، کشتکشتار. البته دوستان از ديد دولت آمريکا مجازند) و خطر استفاده از سلاحهای کشتار دست جمعی و حملات برای نابودی آمريکا. مختصر، آمريکا بخودش اين اجازه را ميدهد که به يک کشوری حمله کند که هنوز حمله نکرده اما ميخواهد حمله کند و آمريکا را نابود کند. "مرگ بر آمريکا"، شما از خود بپرسيد که چرا ميخواهند شما اين شعار را دهيد!؟ و همش اين شعار را در رسانه ها نشان ميدهند!؟ اين را ميتوانند بهانه قرار دهند. قتل و سرکوب و شکنجه و استعمار زنان، کارگران، دانشجويان، نويسندگان، هنرمندان، معلمان، کارمندان و ... را بهانه قرار خواهند داد. برنامه اتمی ايران را بهانه خواهند گرفت. اما انتخابات فرصتی بود برای فشار روی قشر حاکم برای تن دادن به اصلاحات تا قوانين ضد انسانی برطرف شود، تا شعار بيمعنی "مرگ بر آمريکا" بکنار گذاشته شود، تا بتوانيم نشان دهيم برنامه اتمی ما فقط مصرف صلحی خواهد داشت و ما هيچکس را نميخواهيم نابود کنيم. با رفتن پای صندوق اين بهانه ها را بهشان داديد. که سران منتصب اين بهانه ها صد در صد به اربابان خود خواهند داد و خيال نکنيد بتوانيم جلويشان به ايستيم. آنها ايندفعه قويتر از سال ۱۳۲۰ هستند و خيلی، خيلی، خيلی، خيلی مجهزتر و مخصوصا آزموده تر و قتال حرفه ای تری دارند. در ضمن ايندفعه اين يکی فرزندان گمراه و ناآگاه اين کره آبی برين باورند که در دفاع از حق و بشريت و ميهن مطلوب خدا هستند و از طرف او مامور دفاع حق خدايي هستند و خدا مسيح در جبهه آنها هست. "" اين شعار را روی همه اسکناس های آمريکا هست. نه فقط همينطوری بلکه واقعا و از تمام وجود برين باورند که قدرت و ثروت آمريکا برکت خدا هست و سرچشمه اش را چپاول و استعمار مردم بومی آمريکا و جهان نميدانند. سران امروزه ايران هم ميخواهند اين کشور را به دولت آمريکا تقديم کنند تا خدا به آنها هم برکت بدهد. شما چرا؟

آيا شنيديد که بن لادن محاصره شده است؟ متوجه شديد که مردم را دارند آماده ميکنند که اين دشمن بگير افتاده و خواهد افتاد؟ حال آمريکا بدشمني تازه نياز دارد و دوستان قديميشان از زمان تخصير سفارت آمريکا و افتضاح ايران-کنترا قدرتشان بيشتر شده هست و راي دهندگان مطمئن باشند که اينان بهانه به دست دولت آمريکا خواهند داد.

و تقلب : که جاي خودش را دارد و گر به جان عزيزانشان هم قسم بخورند که تقلب نکردند من يکي که باورم نميشود. من حتي تصاوير رسانه قم حوري هم ديدم که يک صحنه کوتاه همش تکرار شد.
با اين تقلب خود را نزديک به برکت خدا ميپندارند، چونکه ميتوانند اکنون براحتي بهانه اي بدست اربابان خود براي اشغال ايران بدهند و کاري خواهند کرد که ما به پيشواز اجنبي برويم.
سر آخر هم يک نکته به مسلماناني که خيال ميکنند براي دفاع از اسلام و نجات و پخش اسلام، جمهوري اسلامي واجب هست: ساسانيان براي مقابله با مسيحيت، دين زرتشت را نه فقط دين رسمي اعلام کردند بلکه دين و دولت را يکي کردند و سرانجامش هم مسلمان شدن مردم بود.


نقل قول از يک گيله مرد شاليزار:

"اقا اصول دين ده تا بود. الآن شده سه تا: پول، زور، پارتی ... توی مملکتمون ... پول، زور، پارتی ... اين شد اصول دين ..."

عوامفريبی پايه اصلی اين اصول هست و مقصر فقط عوامفريبان نيستند ...
آگاهي تنها راه بسوي آزادي

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر