ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

دسيسه مرکز تجارت جهاني - قسمت نوزدهم

جنگی که خيلی وقت پيش برنامه ريزی شده بود. - قسمت اول

بنا بر گفته روبرت آنتون ويلسون (Robert Anton Wilson) نويسنده آمريکايی، تئوری دسيسه هميشه يک "تئوری-ماکارونی" هست: فرقی نميکند کدام رشته را بيرون بکشيم، انگشتمان هميشه کثيف ميشود.

شرکتهای نفت ايالات متحده قرار بود از دريای خزر به پاکستان لوله کشی کنند. مسير لوله کشی قرار بود از افغانستان بگذرد. اما در افغانستان دولت با اثبات وجود نداشت. بنابرين اول به گروه طالبان کمک کردند و اینچنين فقط با يک گروه مقابل باشند و بدانند با کی بايد معامله کنند. اما طالبان با آمريکا کنار نيامدند. و اينچنين با کمک فاجعه يازده سپتامبر آنان را از ميان برداشته و يک دولت مقبول جانشين کردند. همانطور که قبلا گفته بودم، آخرين رييس شرکت هاليبورتون (۱)، شرکتی که کار ملياردها درآمدی ساخت و تأمين لوله نفت را قرار بود بعهده بگيرد و گذارش کارشناسی اين ساخت را بعده داشت، معاون رييس جمهور کنونی آمريکا شد و ريچارد چنی نام (۲) دارد.

روياهای لوله کشی (۳) شرکتهای نفتی برای نفت دريای خزر با بقدرت رسيدن بوش و دار و دسته اش در آمريکا شروع نشد، بلکه قديمی تر هست: هنگام نصب رژيم طالبان توسط پاکستان و آمريکا (سازمان سيا)، "طلاب" برای محافظت و مراقبت لوله های نفت انتخاب شده بودند و درين مورد با مقامات والای آمريکايی مذاکره ميکردند. بعد از فشار های زيادی که سازمان های حقوق بشر و سبزهای آمريکا روی دولت کلينتون (Clinton) آوردند و سياست های ضد زن و رژيم ترور و خشونت در افغانستان را برای عموم برملا کردند، مردان نفت شرکت نفتی تکزاس "UNOCAL" (۴) مجبور شدند مذاکرات خود را با طالبان متوقف کنند. و نقشه لوله کشی رسماً در سال ۱۹۹۸ به عقب انداخته شد (۵).

بنا به گذارش "Jane's Security" (۶) غير رسمی اما تصميم گرفته شد که اين وضعيت قبول نشود و سعی شود تا با کمک روسيه و هند در يک اتحاديه، رژيم طالبان را زير فشار نظامی قرار دهند. يعنی جنگی که اوخر سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شده بود، خیلی وقت پيش (۱۹۹۸) برنامه ريزی شده بود.

ادامه دارد ...
(۱) http://www.halliburton.com

(۲) Dick Cheney

(۳) Pipedreams http://www.guardian.co.uk/waronterror/story/0,1361,579169,00.html

(۴) http://www.unocal.com

(۵) http://www.unocal.com/uclnews/98news/centgas.htm

(۶) http://www.janes.com/security/international_security/news/jir/jir010315_1_n.shtml

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

نگاهي به »ژاپن اسلامي«:

منظور: کشور اقتصادي مذهبي
ترجمه : ايالات متحده آمريکا
معني واقعي از ديد يک گيله مرد: اکثريت مردم بايد ناآگاه، کودن و بيتفاوت نگه داشته شوند تا عده کمي خودخواه و مال اندوز و پول پرست و جاه طلب سوار بر پشت اکثريت مسند قدرت خود را حفظ کرده تا بتوانند به چپاول و ظاهرسازي ادامه دهند ...

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر