ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، دی ۲۵، ۱۳۸۳

با سلام ...

فلسفه ای اندر حکایت و پیرامون ساختمانی خیالی بنام کشور!

کشورها که ساختمانانی خیالی هستند اما بخاطر باورمان این تخیل یک واقعیت بوده و هست و تا ادامه باورمان خواهد ماند.
در هر کشوری، هر گروهی یا قومی و ملتی یک مشت دزد و ادم کش بوده و هست که اول گروه و قوم خود و بعد دیگر اقوام و گروهان را چپاول و استعمار میکنند. هردفعه عده ای ازین راهزنان قوم و قبیله متحد میشوند و تا وقتی که قوم و قبیله ای که از میانشان امده اند در محدوده ساختگی اقلیت هستند نامهایی مانند "مافیا" رویشان میگذاریم و اگر این قوم اکثریت را در محدوده ساختگی تشکیل میدهند، دولت نامیده میشوند که این خود درایت سیاسیشان را نشان میدهد. البته گه گاهی هم "مافیا"ی قومی که اقلیت هست با فریب اکثریت قوم خودش و از پشتیبانی کامل اقوام برخوردار میشود و اینچنین زورش بر "مافیا"ی قوم اکثریت میچربد و دولت میشود (مثال: آفریقای جنوبی قرن پیش یا اسرائیل).
ادامه درایتشان را در دشمن سازی برای مردم مقیم در مرز دایر دیده میشود. برای حفظ ظاهر و فریب افکار عمومی گروهی دیگر را بعنوان مقصر معرفی میکنند و مدرک هم ارائه میکنند که هر گروهی (ملت، قوم، قبیله و ...) عده ای که دستشان به جان و مال مردم آغشته هست، دارد. البته که ما همه دوست نداریم گر در گروه مان مقصری بود و هست، اعضای گروهای دیگر ما را هم مقصر بدانند، اما عادت داریم گر مقصری در گروهی بشناسیم همه اعضای ان گروه را مقصر بشماریم.
و تازه قدرتی که در استعمار و چپاول و سرکوبمان مستقیماً دست دارد به هر صورتی قبول میکنیم و یا محافظ خود میپنداریم.
ماده14

1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .

امروزه در اکثر کشورها، حتی آنانی که قبلا بطور کامل به این ماده توجه داشتند چنین رفتار میشود:
1. چنان بلایی سرت بیاورم و اذیتت کنم که تو غلط بکنی خیال کنی کَس هستی!
2. مگر پول فراوان از مردم زحمت کش دزدیده باشی و بروی سوییس، اینقدر ازت مهمانداری میکنیم تا دولت کشورت (مافیای قانونی) تو را ببخشد.


این بیتفاوتی مان نصبت به حقوقمان هست که باعث شده بکنار یا در کوزه گذاشته و پایمال و دور زده شود!!!
برای کمک معنوی و اعلام حمایت از پناهجویان ایرانی در استرالیا میتوانید این تومار را امضاء کنید.

۲ نظر:

  1. .مطلب جالبی نوشته بودید دستتون درد نکنه .......ولی کاش این بند و ماده ایی که عنوان کردید رعایت میشد و با شما هم موافقم که مقصر اصلی خودمونیم که نسبت به به مهمترین حقو حقوقمون بی تفاوتیم....................موفق باشید

    پاسخحذف
  2. سلام،
    شما يکى دو بار بنده را تشويق و راهنمايى نمودى. خواستم تشکر کرده باشم
    نيما قديمى

    پاسخحذف