ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۴

با سلام ...

سیگارفروش راستین


april 2005


سیگارفروش راستگو: امروز چه بلایی میتوانم سرت بیاورم؟
یک گیله مرد: فعلا چهل گرم از اون سم را بده برای یکی دو هفته بس هست!!تحریم انتخاباتاتنخابات - چهار سؤال ساده

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر