ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۴

با سلام ...

پیروزی حماس، بردی برای فلسطین!؟؟؟

مدت کوتاهی هست که در رسانه های آلمان، بجای مناتق اشغالی، نوار قزه و اردن غربی، از واژه فلسطین استفاده میشود. فشار روی اسرائیل چنان زیاد شد که حاضر به تخلیه نوار قزه شد. اما کنون؟ با پیروزی حماس در انتخابات، فلسطین هم برنده خواهد شد!؟
خبرنگار با لبخندی بر لب بعد از اعلام اینکه حماس پیروز شد و اکثریت کرسی مجلس را بدست آورد، بیدرنگ اعلام کرد:"کنون اسرائیل بدون ملاحظه افکار عمومی، میتواند شروط و سیاست مطلوب خود را پیاده کند!" یعنی پیروزی حماس، بردی برای اسرائیل!؟
البته هنوز زود هست، نتیجه بگیریم. اروپا بزرگترین حامی سرمایه دهنده دولت خودمختار فلسطین خواستدار تغییر سیاست حماس شده تا جریان پول ادامه پیدا کند. اگر هم حماس راضی شود باید منتظر انتخابات اسرائیل ماند که آیا طرفداران صلح یا خیالپردازان سرکوب و جنگ برنده خواهند شد. هرچند صلح برای اکثریت عموم رفاه و آسایش می آورد اما اقلیت سرمایه سالار و نظرساز سود و منفعت خود در جنگهای گرم و سرد میبینند و میدانند و با توجه به اینکه اکثریت رسانه های نظرپرداز و نطر ساز تحت کنترلشان و ما هم بخاطر اینکه مسئولیت بعهده نگیریم، حاظریم گول بخوریم، افکارمان را به کدام سمت هدایت خواهند کرد!؟
آیا پیاپی ستیزه طلبان در منطقه، نشان خواستشان برای برافروختن جنگی خانمان سوز هست یا اینکه اصحاب قدرت خواهان صلح واقعی هستند و منافع خود را در یک جنگ سرد میجویند!؟
اگر واقعا خواهان صلح هم هستند، تاریخ نشان داده که احزاب راست و محافظه کار میتوانند راحت تر صلح کنند.
وقتی احزاب چپ و میانه بر مسند قدرت نشسته و برنامه صلح میریزند، نه فقط باید با جبهه مقابل دست و پنجه نرم کنند بلکه با مقاومت احزاب راست و محافظه کار سرکار میشوند و نیروی لازمی که صلح را ثبات ببخشد از بین میرود. در حالیکه وقتی احزاب راست و محافظه کار سیاست صلحجویانه را پیشه کنند، میتوانند تمامی نیروی خود را صرفه برنامه صلح کنند.
همانطور که یک دستفروش اسرائیلی گفت:"چرا ناراحت باشم؟ اگر واقعا صلح میخواهیم باید با دشمن صلح کنیم. باهاش حرف بزنیم. با دوست که نمیشود صلح واقعی کرد!"
هرچند فعلا پیروزی حماس، بردی برای دولت اسرائیل یا نشانی از جنگ بنظر می آید، اما باید منتظر ماند و دید که حماس چه خواهد کرد.
آیا در دام اسرائیل خواهد ماند و به ترور ادامه خواهد داد!؟ و میدانیم که در سیاست ترور، جبهه تروریستتر برنده خواهد شد و دولت اسرائیل نه فقط زور و زر بیشتری دارد بلکه میتواند با کمک حماس ترور خود بهتر توجیه کند. یا به طمع پول اروپا هم شده، ساست خود را عوض کرده و چنین آخرین بهانهء دولت اسرائیل را ازشان بگیرد.
تا امروز که سیاست حماس فقط و فقط به نفع دولت اسرائیل تمام شد وحال بزرگترین شانس را دارد به نفع واقعی مردم منطقه دستبکار شود!
آیا ازین فرصت استفاده خواهد کرد؟ فکر نکنم! مزدوران ستیزه از هرطرف دست خود در میدان دارند و کینه توزان هم فقط "حقایقی" که نفرتشان را می افروزد باور دارند!
هرچند امیدوارم که اشتباه کنم، اما با پیروزی حماس، "فلسطین" قبل از تأسیسش منقرض شد!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر