ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۵

با سلام ...

(ایستگاه) مترو


Image hosting by Photobucket

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر