ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۶

با سلام ...

والیبال ساحلی grand slam berlin 07 قسمت دوم

اعدام نه، زندگی آری!
در پخش و امضای تومار در مخالفت با "قتل عمد مجاز" یاری کنید!

عکسهای جدید در آلبوم برلین (منجمله عکسهای والیبال)

بیشتر والیبال سالحی در آلبوم والیبال ساحلی. البته فعلا روزهای اول و دوم و سوم. بقیه طبق معمول بزودی، شاید هم دیرتر ...


ادامه دارد ...

۱ نظر: