ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۸

با سلام ...

دوازدهتان بدر!

خدایی غیر از بشر وجود ندارد.

انسان این حق را دارد که بنا بر قانون خود زندگی کند – آنطور زندگی کند، که مایل هست عمل کند: چگونه می‌خواهد کار کند: چگونه می‌خواهد بازی کند: چگونه می‌خواهد استراحت کند: چگونه و کی می‌خواهد بمیرد.

انسان این حق را دارد، آنچه که می‌خواهد بخورد: آنچه که می‌خواهد بیاشامد: آنجا که می‌خواهد مسکن گزیند: چنانکه می‌خواهد روی زمین حرکت کند.

انسان این حق را داد، آنچه که می‌خواهد فکر کند: آنچه که می‌خواهد سخن گوید: آنچه که می‌خواهد بنویسد: انچه که می‌خواهد رسم، نقاشی، حک، تیزاب‌کاری، ریخته‌گری، بنا کند: چگونه لباس بپوشد.

انسان این حق را دارد، هرگونه می‌خواهد دوست بدارد.

انسان این حق را دارد، آنانی را که این حقوق‌هایش را پایمال می‌کنند، نابود کند.

منبع:the equinox: a journal of scientific illuminism, 1922
ناشر: aleister crowley

۲ نظر:

  1. سلام
    من با جمله اول پستتان موافق نیستم وبا پستتان هم اختلاف نظر دارم من ادمی مذهبی هستم اما حاکمیت مذهبی را قبول ندارم واین سی ساله 26 27 سال زندگی کرده ام و خوشی نداشته ام
    لذا با دوازدهتان به در موافقم ای کاش دوازده فروردین به جای سیزده به در شود

    پاسخحذف
  2. سیزده برای ما به معنی شادی و خوشی ست اما دوازده بدر انصافا جمله با مسمایی ست که زیبنده این حکومت است .

    پاسخحذف