ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

با سلام ...

به یاد عزیزان

دیروز از هر قشری، قومی و سنی جمع شده بودند. حتی توریستها وقتی رد میشدند و میفهمیدند بیاد مقتولین خیابانهای ایران هست از یکی شمعی میگرفتند یا شمعی از روی زمین برمیداشتند و به جمع میپیوستند و وارد صفوف میشدند.
بلاگ دموبرلین
ایران- نظر شما؟
روز جمعه ساعت بیست و دو، روی دیوار موزۀ کرویتسبرگ، فیلم کوتاهی از مبارزات مردمی در ایران پخش می شود. این بار گرد هم می آییم تا ضمن اعلام همبستگی با مبارزات مردمی در ایران، به نظرخواهی و گفتگو دربارۀ وقایع اخیر در ایران بپردازیم.

زمان: جمعه، 26.06.2009، ساعت 22:00
مکان: موزۀ کرویتسبرگ، خیابان آدالبرت
adalbertstr.
u-bahn kottbusser tor
جوک جمعه
گوز، وضو را باطل میکند، اما اینها ریدند به این انتخابات و حاضر نیستند باطلش کنند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر