ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، تیر ۱۲، ۱۳۸۸

با سلام ...

سومین تظاهرات بزرگ در برلین

یکشنبه پنجم ژولای

TREFFPUNKT UND STRECKE:

Sonntag , 5.Juli 2009

12:00-16:00 Uhr
Treffepunkt: U-Bhf Nollendorfplatz
Endpunkt: Gedächniskirche

منبع

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر