ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

شنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۸

با سلام ...

دمکراسی برای ایران
راهپیمایی و تجمع
یک‌شنبه ۲۶ یولی (ژولای)
از ۱۸ تا ۲۱

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر