ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۸

با سلام ...

۱ نظر:

  1. فال حافظ --- شعر: ما ز یاران چشم یاری داشتیم // خود غلط بود آن چه می پنداشتیم *** تا درخت دوستی کی بر دهد // حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم *** گفت و گو آیین درویشی نبود // ورنه با تو ماجراها داشتیم. --- شرح: شما به امید و اتکا به دوستان خود را آلوده کار نمودید ولی یک مرتبه متوجه شدید کسی پشت شما نیست و اشتباه می کردید که به آن ها متکی بودید. حال ناراحت نباشید. شما باز هم موقعیت ترقی دارید. برای شما تجربه شد بار دیگر به چنین حالی نمی افتید.

    پاسخحذف