ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۸

با سلام ...

تصاویر تظاهرات برلین


25 july
۳ مرداد
بقیه اینجا
26 july
دمکراسی برای ایران ۴ مرداد

بقیه اینجا
30 july for neda
چهلم ندا ۸ مرداد


بقیه اینجا

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر