ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، مهر ۲۴، ۱۳۸۸

با سلام ...

Complete Documentary of what really happened in iran after election0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر