ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۸

با سلام ...

بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین

به امید فروپاشی همه دیوارها، به خصوص در ذهن مردم.

تقدیم ترجمه به آزادیخواهان:
توانایی - ناتوانایی نیرو - حرکت
از وجود تفکر کردن.
لطفا آب دهید!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر