ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۸

با سلام ...

با اینکه دین داری، آزاده باش!

حسینعلی منتظری جزو محدود بشری بود که قدرت فاسدش نکرد، دینش کور و کرش نکرد و مذهبش را بهانه برای سکوت و تسلیم قرار نداد.
روانش شاد.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر