ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، تیر ۱۸، ۱۳۸۹

با سلام ...

۱۸ تیر

برای آزادی!
برای حقوق مساوی!
بسوی مرگ قدرت!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر