ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹

با سلام ...

بهمن ۸۹

بیانیه وبلاگ نویسان علیه اعدام در مورد وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی مالکی و احتیاج مبرم به مداوا در خارج از زندان0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر