ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۲

با سلام ...

سال نو مبارک

آرزوی بهار سیاسی و اجتماعی برای ایرانو به امید هوای بهاری در آلمان

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر