ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۱

با سلام ...

آلبوم عکس

دارم يک آلبوم عکس برلين درست ميکنم که البته با گرفتاري مواجه شدم. بعد از ۳۳ صفحه آداپتور اسکن خراب شد. گفتم عيب نداره همين فعلاْ کافيه... . آمدم در tripod آپلاد کنم تا به صفحه ۲۸ رسيد شروع به کرم ريختن کرد : بالا نميشد آورد ٫ بالاآورده را پاک ميکرد (صفحه ۲۷) ..... .

خلاصه تا صفحه ۲۶ بغيه بعداْ
آلبوم عکس برلين


تا دفعه بعد ...

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر