ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

مراقبين قم​حوری اسلامی

18 تیر

9 ژولای18 تیر امسال در برلین. جریان این عکسها رو بعدا تعریف میکنم ... کلی اینجا هم خندیدم . به من گفتند این عکسها رو به کسی نشون نده که خطرناکه و مشکل ایجاد میشه. و اونهم از کسی که فیلم از مردم گرفت و در تلویزیون نشون داد!در جواب به صفحه که خیال میکنه با انتخواب اسم، ايرانی و ايرانی دوست هست :
یاد بچگیهام افتادم ... من میگفتم برو مسواک بزن، نزنی دهنت بو میگیره ... با اینکه مسواک توی دهنم بود ، به من جواب میده خودت مسواک نمیزنی و دهنت بوی گند میده ... حالا اینجا هم همینطور خودشون بضرر مردم و فرقه مجاهدین کار میکنند و با فحش و بدو بیراه جواب میدهند و ... از همون اول به من گفتند چرندیات مینویسی بخاطر اینکه اینو اینجور و اونجوری مینویسند. ظاهر سازی از کسی آزاديخواه نکرد چه برسه به ديگر عوامفريباند ... با اینحال ممنون ... من مردم از خنده ... من اخوند پرستم برای اينکه غلط املائی دارم. من بنفع رژيم کار ميکنم برا اينکه چرنديات ميگویم و شما که با دروغ و ریا و پرخاشی کار ميکنيد؟ و شما که حرف از آزادی و برابری ميزنید و اما ميگويد بر ضد ما حرف نزن و صفحه ما نيا و اگر ميخواهی بیا فقط شعار مارو بده و ... خجالت بکشید. اگر مردم ايران به خيابانها نمیريزند و این رژیم را بکنار نميزنند بخاطر چرنديات يک گيله مرد نيست. بلکه بخاطر شما حزبی ها و سازمانی ها و فرقه ای ها هست. اگر به حرف مردم گوش دهيد و بشنوید چه ايراد ميگيرند، متوجه حرف من ميشوِد. نه فوری هرچی ناسزا توی دهنتون هست به طرف حوالی کنید و سکوت او را پيروزی خود بشماريد. تا حالا با این روش فقط زورگویان مدتی کوتاه به قدرت رسيده و تا ابد نفرین ملت نسيبشان هست.
باز هم آمریکایی بازی هرکی طرفدار ما نیست دوست دشمن است و آزادیخواه نیست ... بروید خجالت بکشید که شما هستید که بیشترین کمک را به این قمهوری میکنید ...
و هرچه قدر داد و فرياد و پرخاش کنيد و تهمت بزنيد و نسبت بدهيد که اگر کسی باور کرد با خود کرده است و به حرف شما و من نيست!اين اولين بار نيست که يک ايرادی که من گرفتم باعث شده که بهم فحش و بدو بيراه بگويند. و هر دو دفعه کلی خنديدم که چه ميخواهند ثابت کنند. و اين آخرین خنده من نخواهد بود .....

بردبار باشيد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر