ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

یکشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

اعتراض و قر قر 2

چندی پيش يک نامه الکترونيکی میگيرم که بيا و با صفحه ايران جاويد لينک رد و بدل کن. من هم ميرم نگاه ميکنم که چه صفحه است. ميبينم که اخبار و سخنانی که بدک نيست. و در بالای صفحه نوشته که با هیچ حزبی اعم از مجاهدين و مشروطه خواه و فداييان و ... رابطه نداره. خوب چرا لينک ندم. تازه اگر هم رابطه ميداشت، لينک ميدادم چونکه از طرز نوشتن خوشم اومد و حتی يک نامه شان رو امضاء کردم. اما امان از عوام فريبان و خيال ميکنند با گول و تقلب و روش آمريکايي ميتوانند و ميخواهند دنيا را آزاد کنند و عدالت برقرار. امروز ميرم به وبلاگ تا بخونم که يکهو ميبينم که اون قسمتی که ميگفت با هيچ حزبي رابطه نداريم برداشته شده، هيچ، تازه بالاش هم نوشته: »جاويد باد ايران! زنده باد مجاهدين خلق ايران! پيروز باد ارتش آزاديبخش ملي ايران!«

آخه اين چه وضعش است. شما با اين رفتار زننده چه ميخواهيد ثابت کنيد ؟ آيا شما واقعا طرفدار مجاهدين هستيد؟ پس چرا بضرر اين حزب کار ميکنيد؟ اينجوری که فقط ثابت ميکنيد که به شما نميشه اعتماد کرد. دست از آمريکايي بازی در آوريد. اون يکم سمپاتی من هم که بخاطر فاميلان و دوستان گول خورده ام که جانشان را در حزب کلاه برداری شما از دست داده اند و خيال ميکردند برای آزادی و بهبودی مردم مبارزه ميکردند، از بين رفت.

ميبينيد چه راحت آدم گول ميخوره. حالا شما هی بخنديد و حال کنيد که اين مرتيکه هي ميگه گول نخوريد و خودش گول خورد، که حداقل يک چيز مثبت اين گول خوردن من داشته باشه ... بخنديد و خوش بخنديد.

و به مسئولين وبلاگ ايران جاويد: اين کار شما باعث نخواهد شد که من آدمي مشکوک بشم و ديگر به کسي در اينترنت اعتماد نکنم. برای اينکه ميدانم که همه مثل شما نيستند. اينجوری شما کسي را آزاد نخواهيد کرد که هيچ، بلکه خود را که گرفتار هستيد، گرفتار تر خواهيد کرد! واقعا متاسفم با اينکه از اکثر نوشته های شما خوشم مي آمد و از اخباری که درج ميکرديد بهره ميبردم، شما با همچين کار زننده اعتماد مرا از خود صلب کرديد.

با اينحال از همه دوباره خواهش ميکنم مواضب باشيد که گول و نخوريد و نگذاريد توسط همچين اشخاصی اعتماد و اميد شمابه و از بشر کم بشه و يا از بين بره!

و چرا قر قر 2؟ براينکه 1 رو نوشتم و ازين حزبي های برلين شکایت دارم ... اما فعلا اينيکی و قبلی بعداً!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر