ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

آقای برلوسکونی

»اگر تزهای (فرضهای) سياست شناسها (Politolog) همش بيشتر به تزهای معلمين جنایت شناسی (Criminalog) شباهت پيدا ميکند، اين کمتر تقصير تخيلشان است تا اين واقعيت که سيستم سياسي ما کاملا فاسد است« Giorgio Galli 1996

پريروز آقای برلوسکونی Berlusconi Silvio نخست وزير ايتاليا به رياست شورائ اتحاديه اروپا رسيد. برا اينکه آبروريزی نشه و مزاحمت برای ايشون پيدا نشه، مجلس ايتاليا لطف کرد و روز قبلش قانون تازه ای که مصونيت وی را تضمين ميکند به ثبت رساند. چونکه تعدادی قاضی پررو جرأت کرده و او را بخاطر رشوه دادن و کلاهبرداهی ميخواهند به دادگاه بکشند و بر ضد او تحقيق ميکردند، لوبی قوی سرمایه در ايتاليا اين قانون تازه مصونيت، که ميگويد همه دعوي هاي دادگاهی و تحقيقات عليه وی تا وقتي که او در مقام هست، بايد بتعويق انداخته شود. یعني هيچکس اجازه پژوهش و جمع کردن مدرک بر عليه وی ندارد تا او با کمک مقام بالايي که دارد بتواند تمامی مدارک را مفقود کند.


آقای برلوسکونی، يک سرمايه دار بيرحم، صاحب تعداد زيادی رسانه های گروهي و يک تيم فوتبال و ...، فاشيست و عضو لژ مخفی فرامانسوری Propaganda Due (P 2) (البته در اواخر دهه 70 ميلادی اين راز برملا شد) و ...، براي اولين بار نبود که از دست قاضی های پررو نجات پيدا کرد و حتما هم آخرين بار نخواهد بود.

تسليت به همه آزادمردمان دنيا که تا وقتی همچين اشخاص پولپرست و فاسد بر مسند قدرت دنيای به اصطلاح آزاد دموکراسی های غرب تکيه داده اند، ديکتاتورها حامی قوي دارند. بازهم ميگويم سر مار در غرب هست و اگر اين سر را بکوبيم، دمش هيچ غلطی ديگر نميتواند بکند و اگر هي دمها قطع کنيم، دم تازه در مي آورد و مار فقط با دمی تازه به جان ما مي افتد.

وقتی در نوامبر سال 2002 میلادی Giulio Andreotti نخست وزير سابق ايتاليا و عضو برتر P 2 و استاد برلوسکونی بخاطر قتل یک خبرنگار در سال 1979 به 24 زندان محکوم شد، برلوسکونی اعتراض کرد و اين حکم را يک حکم سياسي خواند. البته آقای آندروتی بعد از 50 سال رشوه خواری و دزدی و قتل و کلاه برداری و پارتی بازی به نفع اعضای P 2 و جنايات ديگر در سنينی محکوم شد که به احتمال زياد بزودی بخاطر پيري و حرفتی بخشيده خواهد شد (اگر تا حالا نشده باشد و گروه های رسانه ای در دست يک مشت دروغگو نگفته باشند)، مثل پينوشه ها و هونکرها و ... .


اگر بيشتر درباره آندروتی و سياست غرب ميخواهيد بدانيد، يک کتاب خيلی خوب:

„ANDEREOTTI“ يک حرفه ايتاليايي مابين سرويس اطالاعاتی مخفي و مافيا، نوشته Regine Igel .
عينک قرار بود 5 روزه آماده بشه ... بالای يک هفته گذشته و اگر فردا درست نشده باشه، ميمونه تا هفته ديگه ... فکر کنم بايد عضو لژ مخفی بشم تا عينکم را بگيرم ;-)

18 تير نزديک است. اگر ميخواهيد دم مار را قطع کنيد، مواضب باشيد که دم تازه در نياورد. بهترین راه:
اعتراض عمومي (اعتصاب و راهپيمايي بدون شعار و خشونت و شلوغ کردن)

به اميد دنيايي بهتر به دست خودمان، اميدتان خودتان باشيد
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر