ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۲

با سلام ...

کودتای 25 و 28 مرداد به قلم دکتر مصدقپيک ايران


چونکه ما از گذشته یاد نگرفتیم، در حال اشتباهاتی رو تکرار میکنیم که برای آینده وخیم خواهد بود.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر