ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

افتراء، قربانی کردن انسانها و صلح جديد آمريکايي (new pax americana)-قسمت دوم

(...)
از انشاء Hans Magnus Enzensbergers : »تصادفا از اولين دقيقه صداها بلند نشد که شک خود را در مقصرين ترور اعلام کردند. در اينترنت مقصرين را راديکالهای راستي آمريکا اعلام کردند، در جای ديگر از گروهای ترور ژاپنی حرف زدند و يا از دسيسه سازمان اطلاعاتي صهيونيستي سخن گفتند. مثل هميشه در اينجور مواقع همه نوع تئوریهای توطئه به نظر رسيدند. با اين تفاسير ميشود حساب کرد که چقدر وهم مجرمين مسري هست. اما همشون يک هسته راستين دارند، براينکه نشان ميدهند که دلايل اين حرکات چقدر قابل تعويض هستند (سر درد گرفتم اينو ترجمه کردم و نميدونم متجوه ميشه شد و يا نه ... حالا ميخواهم که چند صفحه از کتاب موساد رو ترجمه کنم ... چقدر پررو...)[...] حتي در مورد قتل و عام نيو يورک بايد آدم سوال بکند، که تا چه اندازه انگيزه اسلامی حامل ترور بود؛ هر استدلال دلبخواهی ديگری هم ميتواند جايش را بگيرد.«

با اينحال رسانه های گروهی شکي نکردند که انگيزه مقصرين ترور، مخصوصا بعد از اعلام 19 نام عربی از ليست سرنشينان هواپيما، اسلامی بودند. با 3 تا 4 زندگينامه دانشجویان عرب و دانش آموزان خلبانی سعی کردند و البته ثابت کردند که مسلمانان این عمل را انجام دادند و با تکرار مداوم اين چند زندگی نامه تئوری دسيسه ای باسم بن لادن و القاعده را در تمامی زمين بعنوان يک واقعيت به مردم ارائه و اکقريت هم اين تئوری را واقعيت شمردند. و با اين واقعيت به اشغال جهان و برگرداندن ارتش سرمایه جهانی به کشورهايه خاورميانه ادامه دادند. همانجوری که گذاشتند صدام به کويت حمله کند و با ترساندن شيوخ در تمامی شبه جزيره عربستان پادگان گذاشته و سرباز پياده کردند، همانطور هم به بهانه مامور قديمی سيا افغانستان و تاجيکستان و بقیه باختر نزديک را اشغال کردند.

به موقع این اتفاق افتاد. در هنگام ورشکستگي دات کام ها و اقتصاد جديد "new economy" با صلح جديد آمريکايي ميشه به اقتصاد کهن " ancient economy " (با افتصاد قديمی "old economy" اشتباه نگيريد( کمک بزرگی کرد: مجموعه ارتشی-صنعتی.

اگر جريان ورلد ترد سنتر يک دسيسه نبود، يک حمله ناگهاني اجازه داده شده مثل پرل هاربر نبود، اگر يک کودتا نئو-فاشيستی مثل قتل قافلگيرانه کندی نبود، بلکه واقعا يک اعلان جنگ شگفت انگيز مسلمانان افراطي بود، هيچ اتفاق مفيدتری از آن برای امپراطوران واشينگتن برای ثابت کردن قلمرو جهانیشان نميتوانست بی افتد. برای لوله های نفت اروپای شرقی و آسيای غربي، ضد رشد نفوذ اتحاديه اروپا، برای ذخاير نفتی خاورميانه، ضد رشد نفوذ "شتربانان"، با کمک شعار " Infinite Justice " ميخواهند عدالت بينهايت را قسمت کره زمين کنند.

منبع مقاله ها و کتاب ماتياس بروکرز mathias broeckers / تفییرو کم و اضافه از آرمين گيله مردو به وبلاگ مرثيه دل ديوانه هم سر بزنيد ....

گذشته ها ، گذشته و آینده کوتاه است!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر