ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

11 سپتامبر 1973 ميلادی هرگز فراموش نکنيم!

در 26 ژوئيه 1908 در سانتياگو، شيلی، بدنيا آمد. سالوادور آلنده "Salvador Allende Gossens" يک پزشک بود که در سال 1933 جزو موسسین حزب سوسيالیست در شيلی بود. از 1939 تا 1941 وزير بهداری، از 1945 تا 1970 سناتور و از 1967 تا 1970 رئيس سنات شیلی بود. بعد از 3 شکست در انتخابات رياست جمهوری، در سال 1970 بعنوان کانديد "unidad popular" (»جبهه ملی« متشکل از سوسياليستها، کمونيستها و گروهای چپی) اکثريت آرا را آورد و رئيس جمهور شد. بعنوان اولين رئيس جمهور مارکسيست يکي از کشورهای غربی، که در يک انتخابات آزاد رای آورده بود، سعی و شروع کرد که يک راه تازه دموکراسی به سوساليسم پيدا کند. 1971 معادن و کارخانه جات مواد اوليه ، که اکثریتش در دست شرکتهای آمريکايي بود، و همچين مقداری از ملکهای بزرگ را ملی کرد و بعد تمام کوشش خود را برای بهبودی زندگیه قشر های پايين ملت شيلی گذاشت. در 11 سپتامبر 1973 توسط يک کودتای آمريکايي به آرمانهای او توقف داده شد و مرموزانه و نا شناخته (یعنی گرفتند و شکنجه دادند و ... خودتون میدونید چی میخوام بگم، سرشو زد به جسم شخت ...) هنگام يورش به قصر رياست جمهوری کشته شد. یاد و روانش همیشه زنده و شاد باد. آرمانش ادامه دارد.

سانتیاگو، شيلي يازدهم سپتامبر 1973 :
30 سال پيش کوشش مردم شيلي برای درست کردن يک جامعه عادلانه، بزور خاتمه يافت.

زير دستور آدميرال مونترو، نيروی دريايي کودتای فاشيستي را بر ضد دولت سوسياليستي آلنده شروع ميکند و بعد بنا بر نقشه قبلی با بقيه قسمتهای ارتش زير دستور آگوسته پينوشه "Augusto Pinochet Ugarto" جمع ميشوند و يک دولت نظامی تشکيل و آلنده برکنار اعلام می کنند. هنگام حمله به مکان دولت، آلنده کشته میشود. ارتش مخالفينش را هزار به هزار دستگير و در استاديون فوتبال جمع ميکرد. در چند روز اول بالای 5000 نفر توسط ارتش شیلی که با کمک مالی هشت مليون دلاري سازمان سی.آی.اِ.کمکهای ديگر از طرف آمريکا به قدرت رسيده بودند، کشته شدند.

چند سال قبل از اينکه با کمک سرمايه داري جهانی و سازمان اطلاعاتی ايالات متحده آمريکا به بهانه مصلحت اقتصادی، ارتش کودتا و آلنده که اميد ملت شيلي بود را بقتل رسانيد، Edward Korry سفير آمريکا در شيلي، در سال 1970، گفت: »اجازه نخواهد داده شد که يک پيچ يا حتي يک مهره به شيليِ زير دست آلنده، برسد. ما هرچه در توانمان هست انجام خواهيم داد تا شيلی و شيليي ها را به بزرگترين ويرانی و بزرگترين فقر محکوم کنيم.«

در روز کودتا سالوادر آلنده جواب داد: *
»کلمات من نشان ناگواری نيست، بلکه دلشکستگي، و همچنين تنبيه اخلاقي آنانيکه که قسمی را که خورده بودند، شکستند: سرداران شيلي، فرماندگان قوا. ... من استفاع نميدهم. در يک وضعيت تاريخي قرار داده شده، قيمت وفاداری خود به مردم را با جانم ميدهم .... آنها ميتوانند با داشتن قدرت به برده داری برگردند، اما نميتوانند توسط جنايت و با زور جريانات اجتماعي را توقف دهند. تاريخ به ما ياد ميدهد که مردم هستند که آن را مينويسند. ...
شيلي هاي ديگر خواهند آمد. در اين لحظات تلخ و تاريک که هنگامش خيانت به پيش ميرود، بايد بدانيد که زودتر يا ديرتر، بزودي، دوباره خيابانهای بزرگ باز ميشوند و بر رويشان انسان سزاوار بسوی سازندگی يک اجتماع بهتر ميرود. زنده باد شيلي! زنده باد مردم! زنده باد کارکنان! اينها اخرين کلامم هستند، و من اطمينان دارم که اين قربانی حداقل يک درس اخلاقی خواهد بود که قسم شکنی، بزدلي و خيانت را محکوم ميکند.«
11 سپتامبر 1973

11 روز بعد يکی از نقشه کشان اين قتل و عام و نقشه کشه بزرگترين قتل و عام های بعدی قرن 20 ميلادی هنری کيسينجر به وزارت خارجه آمريکا دست يافت.
و 24 سپتامبر پابلو نرودا "Pablo Neruda"، شاعر و برنده جايزه نوبل، يک روز قبل از مهاجرت خانواده اش به مکزيک و يک روز بعد از مدال گرفتن توسط سفير فرانسه از طرف دولت فرانسه در خانه خود، که ارتش محاصره کرده بود، به قتل ميرسد.

تاریخچه کودتا


فراموشش نکنيد!
هيچکي تنها نيست!


جمع آوری توسط آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر