ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

جمجمه ها، استخوان ها و بوش ها - قسمت سوم

...
انديشه برادران جمجمه و استخوان فقط برتري سفيدپوستان نيست بلکه حق خود ميدانند که بعنوان نخبگان و نجيبزادگان اين "نژاد" مأموران کنترل سرنوشت انسان باشند. بقول ساتن پيرو فلسفه هگل هستند: آدم يک فرضيه و ضد فرضيه طرح ميکند و سپس در اين "هرج و مرج ساختگی" توسط يک ترکيب خود را رئيس وضيعت بخواند. بعنوان مثال از فعاليتهای هريمن ميگويد که از يک طرف با همکارش در بانک اتحاد (Union Banking) خرج نازيها را ميکشيد و از طرف ديگر بعنوان مدير شرکت " Garanty Trust Company " در مسلح کردن شوروی کمک کرد. مثل برادر استخوانی خود استيمسون که مشاور جنگی بود، او مشاور دارائي شش رئيس جمهور آمريکا بود.
جرج بوش (پدر) هم در سال 1991 از استيمسون پيروی کرد و جنگ با عراق را راه انداخت. عراق بعنوان يک کشور تهديد کننده و ضد فرضيه باقی ماند و در مفهوم "هرج و مرج ساختگی" شیخ نشينان، اوپک و متحدان وابسته به نفت (ژاپن، آلمان و ...) را به امريکا بيشتر وابسته کرد و بعد از مدتی پسرش عراق را اشغال و ديگران را وابسته تر به خود کرد. هرچی هم به خبرنگاران و ماموران سازمان ملل گفت به عراق نرويد هيچکدوم هم گوش نکردند و رفتند و کشته دادند.
و در حاشيه: پدر بوش با سران سرمايه کويت از قديم آشنايي داشت. او با اولين شرکت نفتی خود که با کمک سرمايه پدرش پرسکوت و ديگر رفقای استخوانی اش تاسيس کرده بود، اولين دستگاه تلمبه نفت غير ساحلی (چاه نفت هایی که در نزديکی ساحل و دريا نيستند) کويت را ساخت. و از نزديکی و شراکت حانواده بوش و بن لادن که قبلا سخن گفتم.
با اينکه پسر بوش در ظاهر همش عضويتش در "جمجمه و استخوان" بي اهميت اعلام ميکرد و خود را بعنوان کابوی معرفی ميکرد و ظاهرا با نخبگان دماغ بالای ساحل شرقی تفاوت دارد، هردفعه که محتاج کمک بود به رابطه ها و سرمايه مافيای نخبگان متصل ميشد و ميشود (******). و تمام مدت هم حتما به حرفهای پدر خود و دوستان قديمي زورمندش در "جمجمه و استخوان" که در کميسيون سه جانبه، انجمن ارتباطات خارجی و بنگاه منهتن نشسته اند، گوش ميدهد. حتما هم آنها بهش گفتند که هنگام شلوغی در فلسطين به مسافرت برود و بگذارد تا بن لادن و بقيه افراطيون به تهديد خود با خیال راحت عمل کنند.

(******) مراجعه شود به: گفتگو بوش با مجله تايمز (به انگليسي) و مقالات ديگر درباره بوش (به انگليسي): George W., Knight of Eulogia و Skull and Bones

http://www.time.com/time/campaign2000/story/bushinterview_0807.html
http://www.theatlantic.com/issues/2000/05/robbins.htm
http://www.freedomdomain.com/secretsocieties/skull02.html

با تشکر از ماتياس بروکرز

هيچکي تنها نيست.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر