ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۲

با سلام ...

دسیسه ورلد ترد سنتر - قسمت دوازدهم

بانک ها، بورس، برلوسکونی - قسمت اول

اگر رد معاملات بورسی قبل از ترور 11 سپتامبر واقعا با قلمرو دارايی فاشيستی Francois Genoud ربط داره، سابقه اش فقط به اتصال تاريخي نازی-واتيکان-سازمان اطلاعاتی آمريکا (*) منجر نميشود، بلکه بهSilvio Berlusconi که اصليت فاشيستيش را نشون داد (**):
»برتری تمدن ما ، که از اصول اساسی و ارزشهايی تشکيل شده است که برای عموم ثروت عريضی آورده است، بايد برای ما کاملاً روشن شود. غرب در آينده بازهم ملت ها را تسخير خواهد کرد، همانطوری که موفق شد جهان کمونيستی و قسمتی از جهان اسلامی را فتح کرده است، اما قسمتی از آن 1400 سال عقب مانده است. ارزش جامعه غربی شامل عشق به آزادی، آزادی ملت ها و فردها، که مطمئنن جزو ميراث ژنتيک تمدن های ديگر مثل جامعه اسلامی نيستند، هست.« برلوسکونی در برلين بسال 2001

مردتيکه خجالت هم نکشيد که هم مزخرف گفت و هم دروغ. و بد ترجمه نکردم، نگفت ميراث فرهنگی، یعنی فرهنگ اسلامی و غير غربی نميگذارد مردم عاشق آزادی و آزادی ملتها بشوند، واقعا منظورش اين بود که در خون ملت های ديگر و ژن شان عشق به آزادی نيست. همون حرفی که برده فروشان و برده داران درباره سياه پوستان زدند. واقعا کجاست اين شرم و حيا. در يک آن حرف از فتح و تسخير کردن ملتهای ديگر بدست دنيای غرب ميزند و بعد هم بهشون عاشق بودن به آزادی ملت ها افترا ميزند. وای وای وای.

ياد امريکای آزادبخش من ميفتم که هروقت خطر آزادی کشوری ميرفت، فورا به اسم بشريت و بنام آزادگی ملتها اون را اشغال کرده و دولت دستنشانده سر کار مي آورد که ملت خودش را ببند بکشد. ای بشر شرم و حيات کجا رفت.

در نيمه دهه هفتاد ميلادی وقتی که برلوسکونی صاحب تشکيلات راه و ساختمان بود و شروع بخريد رسانه ها گروهی کرد، عضو لژ مخفی فرامانسوری "Propaganda Due" (P2) شد. البته او همش اين را انکار ميکرد، اما بعدا با مدارک موجود و واضح بخاطر گواهی دروغ دادن محکوم شد. و صد البته بخاطر يک بخشش عمومی مجازات نشد. جريان P2 يکي از بهترين دسيسه های زمان حال هست که با مدارک زياد ثابت شده است. بخاطر ترفيع سريع و اعضم برلوسکونی احتمال ميرود که اين دسيسه هنوز ادامه دارد.

نازيهای درجه يکي که توسط خط خرموش و شبکه Genoud به مکانهای مطمئن برده شدند، فقط نازيهای آلمانی مثل Adolf Eichmann ، Klaus Barbie و سرهنگ Rudel نبودند بلکه فاشيست ايتاليايي و عضو اس اس Licio Gelli هم بود که بعد از فرار در امريکای جنوبی يکی از کارهاش اسلحه فروشی کلی بود. برای متخصصِن آلمانی در تروريسم (ايجاد ترس و وحشت در مردم با زور اسلحه و قلدری) مثل باربی معروف به "وحشي" (beast) در خرابکاری و نااستواری و نوسازی کشورهای آمريکای جنوبي کارها پيدا کردند. خيلی از "جنگجويان آزديخواه"، گروهان قتل و "کنترا ها" توسط "حرفه ای های" آلمانی تعليم و تربيت شدند.

Gelli اوايل دهه هفتاد ميلادی به ايتاليا برگشت و P2 را تاسيس کرد تا با يک "کودتای سفيد" قدرت را در ايتاليا بدست بگيرد. وقتی در سال 1981 نقشه بر ملا شد در خانه او ليست نامهای اعضاء P2 (43 نفر از دولت و مجلس، 900 کارمند اعضم، افسران والای ارتش و سازمانهای اطلاعاتی، مديران و کارمندان مهم رسانه های گروهی، صنعت و بانکها) کشف شد. در ميان آنان با شماره 1816 سيلويو برلوسکونی. و همچين شخصی رياست اتاحيديه اروپا را بعهده دارد. وای وای ددم وای.
ليست اعضای P2.


(*) بعد از جنگ جهانی سازمان اطلاعاتی آمريکا برای مبارزه با کمونيست، نازيهای سرشناس که در مبارزه با کمونيست اطلاعات مفيدي داشتند و نازيهای ديگر با اطلاعات مفيد برای جهان به اصتلاح آزاد را در يک راه قاچاقی معروف به "خط خرموش" به کمک واتيکان از اروپا خارج کردند.

(**) مراجعه شود به مقاله به زبان آلمانی Berlusconi will die Völker "okzidentalisieren und erobern"

ادامه دارد ...

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

تکرار ميکنم: به اميد روزی که هر جانی را ناجی خود نپنداریم

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر