ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۲

با سلام ...

چه


*14.6.1928 in Rosario/Argentina +09.10.1967 in Bolivia


او رفت.
پول تبديل به خدا.
بانکها قبلهء جديد شدند.
و ما، بشر خوش چهره و زشت کردار ، دوباره بندهء خدايي که خود آفريده ایم ....

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر