ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۲

با سلام ...

از برلين:

يکشنبه عدهء بسيار زيادی با شعار : وقتی تلويزيون بسوی ما نمي آيد، ما بسويش ميروي، جلوی مکانی که يک برنامهء تلويزيونی ضبط و پخش ميشود، تجمع کردند. پليس در انتضار عده کمی ورودی ساختمان را بست و جلوی وارد شدن دانشجويان به محل ضبط برنامه را گرفت ام بخاطر اينکه عده دانشجويان زياد بود نتوانست آنها را پخش کند و مجبور شد خيابان و تونل اتوبان را ببندد. با ديدن بيشتر شدن تعداد دانشجويان جندطن ماشين پليس به کمک سبزجامگان آمدند. برای اولين بار در طول اين اعتصاب، پليس مجهز و با کلاه خود آمد. عده ای با پلاکات به بالای اتاقکی رفته و 10 پليس بخاطر دستگيری شان به پشت تضاهرات کنندگان رفتند. دانشجويان برگشته و با سر و صدا و سوت آنها را به عقب راندند. با اينکه نتوانيستِم در برنامه شرکت کنيم ، رسانه های تلويزيونی را به خود متوجه کرديم. سه نفر اولی که باريکاد پليس را دور زدند و به ساختمان نزديک و دستگير شدند، دختر خانمهای جوان بودند.

متن کامل حقوق بشر

چرا اعتصاب دانشجويان در برلين برای مردم در ايران هم فايده دارد؟ بخاطر اينکه اگر مردم در اينجا که حقوق بشر شامل حالشان ميشود، از حقوق خود استفاده نکنند و اين حقوق بدون اعتراض کم کم ازشان گرفته شود، اميدی برای گرفتن حقوق بشر در ايران و بقيه جهان هم نخواهند ماند.
تعليم و تربيت رايگان برای همه!
دانشجويان و گروه ها و سازمان های دانشجويي که اميد دارند و برای تعليم و تربيت رايگان برای عموم هستند ميتوانند با فرستادن پست الکترونيکی همبستگی خود را با دانشجويان برلين اعلام کنند. تا حالا فقط از سيدنی اعلام همبستگی شد.

از حقوق خود استفاده کنيم، نشان دهيم که خواستدار و لايق هستيم، نشان دهيم که انسان هستيم، نشان دهيم که خودمان، خودمان را انسان ميدانيم. که تا وقتی خودمان، خودمان را انسان بحساب نياوريم، ديگران هم نخواهند آورد.

ماده 21- الف) هركس حق دارد مستقيما" يا به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است,اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با راي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي راي را تامين , انجام مي يابد.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر