ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۳۰، ۱۳۸۲

با سلام ...

برلین

دانشجويان دانشگاه آزاد برلين هم به صف اعتصابيون پيوستند.


همايش سراسری اتحاد جمهوری خواهان 8 تا 10 ژانويه 2004 در برلين.

متن کامل بيانيه.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر