ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

اینطرف و انطرف

سام عزيز، کاملا درسته و اینها برای سرنوشت ما تصمیم میگیرند و اکثریت بیخیال ....

کار اعتصاب کم کم و آهسته داره ردیف میشه، با اینکه اکثریت دانشجویان موافق درخواستها هستند اما اکثریت خیال میکند که اعتراض فایده ندارد و از حق انسانی خود برای اعتراض و تضاهرات استفاده نمیکنند و بیخیال همه دنبال نوک دماغشون راه میروند ...

ابلیس خان، زهره ترک کردم و از ترس و لرز ۲۳ کیلو و ۴۸۷ گرم لاغر شدم .... در ضمن از کی تابحال شمارش بلديد؟؟؟؟

آريا جان، اینقدر منو خجالت نده، از ترس ابلیس که کلی وزن از دست دادم، اگر از خجالت هم آب بشوم که ديگر هيچ .....

متن کامل قسمت 14 (PDF)

بعد از دو هفته و کلی کلنجار، ديروز بالاخره پرزيدنت و سنات دانشگاه فنی برلين، حمايت خود را از اعتصابيون و اعتصاب اعلام کردند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر