ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

قسمت پنجم: هروئين، طالبان، پاکستان

سياست مخفيانه خارجه آمريکا نميتواند از سود هنگفت تجارت مواد مخدر چشم پوشی کند. از وقتی هم که در سال 1999 در پاکستان بعد از کودتای ارتشی، وامهای بانک جهانی قطع شدند، پاکستان فقط با کمک پول از تجارت مواد مخدر توانست جلوی ورشکستی دولت را بگيرد. و چونکه هنوز هم پاکستان ورشکسته نشده، ميشود گفت که دولت آمريکا حافظ یکی از مهمترين متحدينش خواهد بود و چونکه خود آمريکا يکی از بزرگترين مقروضين دنيا هستند و نميتوانند با يک نقشه جديد مارشال (11) سالانه با 12 مليارد (سود سالانه تجارت هروئين منطقه) به پاکستان کمک کنند، حتما "پدرجنده های مفيد" پاکستانی ISI تا اطلاع ثانوی اجازه ادامه توليد هروئين را گرفته اند.

اما اينکه هيچکس بقير از "ديوانگان" و "خيالبافان" اجازه ندارند دربارهء ارتباط آمريکا با ترور و مواد مخدر حرف بزنند، تازگی ندارد. مثل شرافتمندان "شرکت هند شرقی" در لندن که هميشه با صدای بلند بر ضد تجارت مواد مخدر حرف ميزدند، مخصوصا هنگامی که جنگی برای وسعت صاحب انحصاری خود در تجارت مواد مخدر براه انداختند. بعد از پايان "جنگ ترياک" و سرکوبی "شورش بوکسرها" در پيمان صلح نه تنها افزايش سود تجارت مواد مخدر را تضمين کرد، بلکه راحتی های ديگر "جامعه مدنيت" هم همراه داشت. يک شاهد معروف و معاصر آنزمان، کارل مارکس، در سال 1858 به آن اشاره ميکند:

"يک پيروزی بزرگ ديگر هجوم انگليس در بند 51 هست که ميگويد »ادارات چينی اجازه ندارند در مدارک رسمی خود برای دولت بريتانيا و یا رعيت بريتانيا از اصطلاح آدم و حشی (barbarian) استفاده کنند«"

پس يادتان نرود که "مدافعين تمدن" از آمريکا و بريتانيا را حتی چپ نگاه نکنيد. مواضب باشيد که در مدارک رسمی نوشته نشود که آنها مخوفترين و بزرگترين پخش کننده مواد مخدر دنيا و پرورش دهنده ترور و تروريست هستند. که فقط "ديوانگان" و "چرند گويان" و "خيال بافان" که تئوري های دسيسه شان از کتاب های ژول ورن و روبرت آنتون ويلسون تخيلی تر هست، مجاز هستند چونکه خلاصه دروغ ميگويند.

(11) Marshal-Plan يک نقشه ای بود که با کمک پول از آمريکا کشورهای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بازسازی شوند تا بتوانند سر پای خود بايستند.


متن کامل قسمت 14 (PDF)

قسمت بعدی: تخريب تنظيم شده

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

آرمین گيله مرد
امروز دانشگاه فنی برلين اعتصاب را تاييد کرد و دانشجويان دانشگاه هومبولد برلين هم به اعتصاب رای داد و به صف اعتصابيون پيوست. بيش از چهار هزار دانشجو دانشگاه هومبولد بعد از تجمع و رای به اعتصاب بسوی دانشگاه فنی براه افتادند و در آنجا سه هزار نفر بهشون پيوستند و شروع به تضاهرات کردند. چند دقيقه پيش تضاهرات تمام شد و دانشجويان دسته جمعی با مترو به دانشگاه هومبولد رفته تا شروع اعتصاب با يک جشن اعلام کنند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر