ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

دسيسه ورلد ترد سنتر قسمت شانزدهم

ردّ پول. قسمت اول

در قرن ۱۲ ميلادی در اورشليم، هفت "شواليه فقير" فرقه ای از صليبيون نظامی بنام "صنف معبد (Temple order)" تاسيس کردند که اعضاشون معروف به معبدی (Templar) شدند. ظاهرا بخاطر، يا بهتر بگم به بهانهء دفاع و مواضبت از زارئين عيسوی که ميخواستند به "سرزمين مقدس" بيايند، اين سازمان را داير کرده بودند. در اصل اما اين شواليه های ديندار و زاهد بفکر کار کفر آميزی بودند: با کمک نوآوريهای دارائی مثل چک، تعويض و مبادله، قرض بدون بهره اما با گرو گذاشتن توانستند ممنوعيت بهره را که از زمان موسی، عيسی و محمد در اين اديان ومنطقه معتبر بود، بکنار بگذارند. "صنف معبد" با اينجور نيرنگهای تکسير پول در مدت کمی تبديل به يک مجتمع مشترک المنافع چند مللی شدند که در تمام اروپا و خاور ميانه نفوذ بسياری داشتند.

وال استريت (Wall Street) قرون وسطی در پاريس بود و مرکز بازرگانی جهانی شان (World Trade Center) در قصر صنفی شواليه های معبد بود و اين صنف با پيروان حسن صباح (۱) رابطهء خوبی داشت. تا اينکه بازجويی مقدس (تفتيش عقاید مذهبی از طرف کليسا holly inqiusition ۲) در سال ۱۳۰۷ به ماموريت يک شاه مقروض پيشمقدمان دارايی والا را نابود کردند. معبدی ها را متهم به کفر و تشريفات مذهبی سری و اسرار آميز کرده بودند. بخاطر شباهتی هم که حمله به برجهای دوقولوی مرکز بازرگانی جهانی توسط مفتش عقايد قرون وسطی ای (بن لادن) دارد، فقط معلوم نيست که ايندفعه از کی ماموريت دارد، بهتر است دنبال رد پول برويم ...

چرا کسی دنبال رد پول نرفت با اينکه حجم فروش put-option (يک نوع شرط بندی. بيش از معمول عده ای شرط بسته بودند که ارزش سهام شرکتهای هواپيمايی و بيمه ها پايين می آيد. و بعد از يازده سپتامبر هم همين اتفاق افتاد و عده ای يا گروهی کلی سود بردند.) در بورس زيادتر از معمول بود، در اين دنيای مال اندوزی و پولپرستی سوال بيخودی هست. در دنيايی که سود، حجم معاملات، تغيير و تبديل پول و مال مهمتر از هرچی شده است، در دنيايی که حجم معاملاتی موادمخدر ممنوع سالانه ۳۰۰ مليارد دلار هست و فعاليت های سودآور مهمتر از هر حق بشری و از هر رفتار اخلاقی هست، جای تعجب نيست که بانکها و غولهای اقتصادی و کارتلها هم ازين سود هنگفت سهمی ميخواهند. بخاطر همين هم انواع و اقسام بانکهايی موجود هست که کنترل نميشوند و پولهای قاچاق و غير قانونی را ميشورند و کشورکهايي که در آن پولداران ماليلت نميدهند، خواهند ماند و عمليات های دولت های غربی هم نه تنها نخواهند توانست "شبکهء ترور مالی" را تکان دهند بلکه به استحکامشان هم کمک خواهند کرد.

بهمين دلايل هم رسانه های مساوی شده هم اصلا دنبال رد پول را نگرفتند، حتی يک مقاله (۳) تکاندهنده San Francisco Chronicle در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱ نتوانست گذارش يکنواخت و طوطی وارانهء رسانه های وابسته به سرمايه جهانی را تغيير دهد. حتی رسانه های آلمان هم جيکی نکردند. درين مقاله افشا ميشود که بانک "A.B.Brown" چند روز قبل از فاجعه يازده سپتامبر مقدار زيادی حق خريد سهام شرکت هواپيمايی "United Airlines" سفارش داد. و اينکه اين بانک مال آقايون شريف پولخانهء فرانکفورت با دو برج آيينه ای اش هست. مال بانک آلمان Deutschen Bank .

(۱) معروف به حشاشين بمعنی داروساز، که طبق معمول تاريخنويسان يونان ش به س تبديل و سرآخر در غرب به assassin بمعنی قاتل حرفه ای

(۲) کليسا و اشراف اروپا با کمک بازجويي مقدس در قرون وسطی به بقای قدرت و حاکميت خود اضافه کردند. آنها هرکی را که به بهانیه جلوی راه خود ميديدند بکمک بازجويي مقدس برميداشتند. و هرکی را هم که شک و ترديدی به قدرت و حاکميت اشراف و روحانيون که خود را منتخب و نمايندهء خدا ميخواندند، داشت به جرم کافر بودند، ميکشتند. معروفترين مثال گاليله هست که گفته بود زمين گرد هست و دور خورشيد ميچرخد و چونکه اين برخلاف ديد کليسا و "خدا" بود به دادگاه بازجويی مقدس کشيده شد. البته او توبه کرد و رها يافت اما بسياری زير شکنجه مردند و بسياری هم به خورد آتش داده شدند و بسياری ... تا اينکه بازجوی بزرگ عقايد در اواخر قدرتش پاپ هم بيشتر شده بود و خوب ديگه کلک اينها هم کنده شد.

(۳) http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2001/09/29/MN186128.DTL

ادامه دارد ...

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

آرمین گيله مردآخر پاييز 2003 در برلين
عکس شماره 1 ، عکس شماره 2 ، عکس شماره 3 ، عکس شماره 4

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر