ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۲

با سلام ...

چرا

ميخواستم قسمت دوم رد پول را بنویسم که ديدم از وبلاگی به اينجا آمده اند که نميشناسم و رفتم و سر زدم و خوندم:

به اين وبلاگ هم سری بزنيد - سوال : شما چرا از جمهوری اسلامی بدتون مياد؟؟ خوشم مياد مردونه به اين سوال جواب بديد

من هم زنانه جواب دادم:

اول اینکه سوال اینجوری بهتره: چرا با جمهوری اسلامی مخالفید؟

جواب مختصر: بدترین فرم حکومتی، حکومت دیکتاتوری دینی هست. بدترین نوع اقتصاد سرمایه داری بی بند و بار و بدون حد هست و این حکومت هر دو نوع را برای ايران اورد و هرکاری که این حاکمین انجام میدهند، فقط و فقط و فقط بنفع سرمایه جهانی و دیکتاتوری شرکتهای مشترک المنافع و جیب خودشان هست. به اسم خدا قتل میکنند، تجاوز میکنند، به سرقت میبرند، ......... . این نوع مزدوران و خائنین باعث اصلی استکبار و استعمار دنیای به اصتلاح آزاد و دمکرات غرب هستند. برای اینکه آمده اند تا مردم را به دامن استعمار آمریکا بی اندازند تا کاری کنند که اگر ایندفعه اجنبی به کشورمان با ارتشش آمد، ما بجای مبارزه برایشان دست بزنیم و ازشان تشکر کنیم. برای اینکه برده سازی مردم ایران به پیش ميبرند. برای اینکه از ما هم آدم بدون اخلاق و بیتفاوت ميسازند. برا اينکه ترقی انديشه و تغيير را تنها راه نجات ميدانم و اين حکومت جلوی هردو را ميگيرد.

اما چرا بدم میاد:
من دوست دارم درین مدت کوتاه زندگی انسان شوم و بمانم. بخاطر همین از همه حکومتهای گوسفند پرور بدم میاد
من زندگی را دوست دارم و دوست دارم که دیگران هم ان را گرامی بدارند. بخاطر همین از هر حکومت مرگ آور بدم میاد
من آسايش فکری و جنسی (منظور بدنی بود. بگذاريد به تند جواب دادن و فارسی بلد نبودن. کی دوست دارد که کتک بخورد؟ مگر مازوخيست ها و کی دوست دارد کتک بزند مگر ساديست باشد.) را دوست دارم. بخاطر همين از هر حکومت شکنجه گر بدم مياد
من راستی و آزادی را دوست دارم. بخاطر همین از هر حکومت رياکار و زورگو بدم مياد
من دوست دارم دوست بدارم. بخاطر همین از هرکی که مرا مجبور میکند او را بد بدارم، بدم مياد
من اتحاد و همبستگی را دوست دارم. بخاطر همين از هر حکومت تفرقه انگيز بدم مياد


مختصر تر: من عاشقم و از هر حکومتی که نفرت در دل مردم و انسان ميکارد، بدم مياد

و حال يک سوال از همه: من شما را دوست ميدارم. پس بمن بگوييد چطور ازين قم حوری بدم نياد؟

آرمين گيله مرد
يک سری به وبلاگ دوست عزيز رضا اقبال بزنيد و ان تصاوير بم را تا سر حد امکان، منتشر کنید ...
بخاطر همين هم ازين قم حوری بدم مياد ....

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر