ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

ردّ پول. قسمت دوم

وقتی ۱۹۹۹ Deutschen Bank گروه بانکی "Bankers Trust-A.B. Brown" را خريد و بزرگترين بانک اروپا شد، مهمترين خبر پخش نشد: که بانک A.B. Brown جزو ليست بيست تا از بانکهای آمريکايی که مظنون به تميز کردن پولهای سياهی که در معاملات قاچاق اسلحه و موادمخدر بدست آورده ميشود، ميباشد. و اينکه يکی از مشتريان اين بانک چند روز قبل از فاجعه بيست برابر حد متوسط put-option سفارش داد، ميتواند هم اتفاقی باشد. ازين اتفاق ها خلاصه زياد مي افتد. هروقت پول و قدرت و سرمایه داشته باشی، فقط اتفاق مي افتد. اما اگر نداشته باشی، مجرمی.

يک نکته ديگر که نشان ميدهد که رسيدگی به اين ماجرا ارزش خواهد داشت و خيلی از سوالها ميشود جواب داد، و همچنين امکانش هم هست که رسيدگی به اين ماجرا به بنبست برسد، اين هست که: مدير A.B. Brown و بعد از خريد اين بانک در سال ۱۹۹۷ توسط "Bankers-Trust" معاون مدير و مسئول ارتباط با "مشتری های خصوصی"Buzzy "" (۴) Krongard (۵) بود و از مارس ۲۰۰۱ مدير اجرايی (Executive Director) و شماره ۳ سازمان سيا هست. جالب، نه!!؟؟

گذارش روزنامه کرونيکل فقط مربوط به حجم معاملاتی put-option در بورس شيگاگو بود که در عرض چند روز باهاش ۱۲ تا ۱۵ مليون دلار سود کردند. در لندن، نيويورک، فرانکفورت و بورسهای بزرگ ديگر چه اتفاقاتی افتاد هنوز معلوم نيست. و مشخص هم نشده که چه کسی اين معامله رو انجام داده. خود بن لادن و اطرافيانش؟؟ يا ماموران سيا که تروريستان را تحت نظر داشتند؟؟؟ يا اينکه همانجوری که اطرافيان دولت آمريکا و شزکتهای مشترک المنافع دوست که سود کلانی ازين حمله تروريستی و حملات بعدی آمريکا با شرکتهای خود کردند، گذاشتند تا بقيه دولت که بانکدار باشند هم سود کنند!؟

با همه اينحال مهمترين سوال اين هست که چرا روزنامه ای در ۲۹ سپتامبر همچين گذارشی ميدهد اما ماموران رسمی رسيدگی به ماجرای خريد بيش از حد معمول تا ۳۰ سپتامبر نتوانست پيدا کنند کدام بانکها بنام کدام اشخاص اين خريدها را انجام داده اند؟؟؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که اين رد گم شد!؟ آيا دستور از بالا آمد؟؟ اين تنها ردی نيست که مفقود شد و شايد بهمين خاطر هم هر هشت جعبه سياه های چهارتا هواپيما هم، که طاقت دوبرابر حرارت يک انفجار نفت سفيد را بدون آب و خراب شدن دارد، بنا به گفته ماموران دولتی هيچ اطلاعاتی نداشتند.

اما نام در ليست مسافران (۶)، و کلی معامای ديگر (۷) مدرک شدند.

مدارکی که برای شروع جنگی و عملياتهای پولی ديگر کافی بودند. Federal Reserve Bank، در دنيای دارايی معروف به "معبد (temple)" – آيا بخاطر يادبود شواليه های مقدس معبدی اين اسم گذاشته شده و يا بخاطر سخنان وحی مانند کشيش بزرگ بانک الن گرينسپان (Alan Greenspan) (۸) معلوم نيست -، از يازده سپتامبر شروع کرد روزانه يک مليارد دلار چاپ کردن و دلاری که خلاصه ارزش مصنوعی بالايی دارد، بی ارزش تر کردن (۹).

وقتی افتضاهات مهيجی که در سالن اصلی معبد اتفاق می افتد، نشر نميشود، جای تعجب نيست که معاملات کثيف و ملياردی که بر پشت صحنهء بانکها و سيستم مالی انجام ميشوند و با فاجعه يازده سپتامبر مربوط هستن هم ناديده گرفته ميشوند.

(۴)Buzz = نامشخص حرف زدن، شايعه

(۵) http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/10_09_01_krongard.html

PROFITS OF DEATH -- INSIDER TRADING AND 9-11 by Tom Flocco - Edited by Michael C. Ruppert

Profits of Death (A Special FTW Series) Part II -- Trading with the Enemy by Tom Flocco - Edited by Michael C. Ruppert

(۶) http://www.eionews.addr.com/psyops/news/passenger_list_puzzle.htm

(۷) http://eionews.addr.com/psyops/news/wtc_unanswered_questions.htm

(۸) "اگر شما فهميديد من چه گفته ام، پس من به اندازه کافی واضح حرف نزده ام."

(۹) The Inflation Tsunamiمبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر