ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۲

با سلام ...

و به ياد مصدق

يادت زنده، روانت شاد و راه تو ادامه دارد


در مقبره دکتر مصدق در احمد آباد که عکس فوق هم به ديوار نسب هست، بيت زير روی تابلويی نوشته می باشد:

ياران پس از تو باز به راه تو می روند
شـــرمنده آنکه راه برين کـاروان گرفت

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر