ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۲

با سلام ...

جنگی که - قسمت سوم

جنگی که خيلی وقت پيش برنامه ريزی شده بود. - قسمت سوم
بانو و نويسنده هندی Arundhati Roy (۹) هم در مقاله ای در گاردين "Guardian" (۱۰) کلی از سازمان سيا و همدست پاکستانی اش (ISI) انتقاد کرد. او از شرکت کارلايل (Carlyle-Group) هم سخن ميگويد که يکی از بزرگترين شرکتهای سرمايه گذاری در صنايع جنگ و ارتش و اسلحه سازی هست، و نه فقط در آن خانواده بوش و بن لادن شريک بودند بلکه چندی ديگر از بزرگان دولت امريکا. جنگ افغانستان برای همشان سود آور بود و جنگ عراق هم همچنين. بوش پدر نماينده و سخن گوی شرکت هست و خانواده بن لادن سهام دار بود، که بخاطر افکار عمومی مجبور به فروش سهامش شد. البته بعد از اينکه دولت آمريکا (بوش پسر) قرارداد هنگفتی با آنان بست و قيمت سهام به بالا رفت، خانواده بن لادن با سود هنگفتی سهام خود را فروخت. روی همينجا دليل اينرا ميداند که بوش پسر با قول خود "راکتهای دو مليون دلاری را به چادر های ده دلاری پرتاب نميکنيم تا نشيمن شتری را هدف کنيم" دروغی بيش نگفت:

"پرزيدنت بوش بايد بداند که در افغانستان هيچ هدفی نيست که از لحاظ پولی با موشکهايش هم ارزش باشد. شايد بايستی بخاطر تعادل ترازنامه هم شده چندين موشک ارزانتر برای هدفهای ارزانتر و جان ارزانتر در کشورهای فقير تر دنيا، درست کند. اما اينکار برای توليدکنندگان اسلحه در کشورهای ائتلاف معامله خوبی نخواهد بود. مثلا برای گروه کارلايل، که در"استاندارد صنعت (Industry Standard)" از آن بعنوان "بزرگترين بانک خصوصی سرمايه گذاری" که سيزده مليارد دلار اداره ميکند، نامبرده ميشود، هيج مفادی نخواهد داشت. کارلايل در قسمت صنعت اسلحه سازی سرمايه گذاری ميکند و از فروش اسلحه و از ستيزه و جنگ سود ميبرد. کارلايل توسط مردانی با گذشته عالی اداره ميشود: مدير اجرايی وزير دفاع سابق آمريکا و دوست زمان کالج دونالد رامسفلد (Donald Rumsfeld)، فرنک کارلوچی (Frank Carlucci) هست. شرکای ديگر وزرای سابق جمز بکر (James Baker)، جرج سوروس (George Soros) و مدير دفتر انتخابات بوش پدر فرد مالک (Fred Malek) هستند. بنا به گزارش بالتيمور کرونيکل (Baltimore Chronicle) بوش پدر در بازارهای آسيا برای کارلايل بدنبال سرمايه گذار ميگردد و برای "معرفی کردن" پول زيادی ميگيرد."

نکته جالب ترجمه "Spiegel online" (۱۱) برای خوانندگان آلمانی هست:

" پرزيدنت بوش بايد بداند که در افغانستان هيچ هدفی نيست که از ارزش موشکهايش را داشته باشد. شايد بايستی، اگر هم بخاطر تعادل بودجه شده، چندين موشک ارزانتر برای هدفهای ارزانتر و جان ارزانتر در کشورهای فقير دنيا، درست کند. هرچند سرآخر برای توليدکنندگان اسلحهء کشورهای ائتلاف از ديد معاملاتی خردمندانه نباشد."

تا حالا برنده بمباران و اشغال افغانستان و عراق غير از بوش و سازمان های اطلاعاتی که سود تصويری و بودجه ای بردند ، شرکتهای خانوادگی مثل کارلايل و صنعت اسلحه سازی هستند.

حتی روزنامه محافظه کار انگليس "Mirror" هم تيتر زد: "اين جنگ يک جعل هست!" (۱۲). در گزارشی آتشين آمده هست که بزرگترين خريدار اسلحه های بريتانيا، عربستان سعودی کمک کننده اصلی جهاد، هست. دليل جنگ دستگيری تروريست ها که هيچکدامشان افغان نبودند، نيست بلکه اشغال يک مستعمره نفتی جديد بود.

(۹) يک گوينده اخبار تلويزيون آلمان که ازين خانم سخن گفته بود، نزديک بود اخراج بشود.

(۱۰) http://globalresearch.ca/articles/ROY110A.html

(۱۱) http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,165236,00.html

(۱۲)http://mirror.icnetwork.co.uk/news/allnews/page.cfm?objectid=11392430&method=full

مبنی بر مقالات ماتياس بروکرز

آرمین گيله مرد


انصافعلي هدايت به بهداري زندان انتقال يافت
وخیم بودن شرایط اقای پیمان پیران در زندان قصر
روی لوگو کليک کنيد و به حمايت کنندگان بپيونديد!

Free All Political Prisoners in Iran NOWطومار اعتراض به تخلفات انتخابات ماكو-چالدران
ادامه درگيري در فريدونکنار

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر