ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

۴‌شنبه‌سوری


Free All Political Prisoners in Iran NOW

استاندار مازندران به تيراندازي ماموران حکومتي بسوي مردم معترض در فريدونکنار اعتراف کرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه: چون جرم سياسی در ايران تعريف نشده است، پس زندانی سياسی نداريم!!!

پيک ايران - غلامحسين الهام، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در آخرين جلسه‌ي مطبوعاتي خود در سال 82 با خبرنگاران، به تشريح اقدامات يك‌ساله‌ي قوه‌ي قضاييه پرداخت. وی ضمن انتقاد شديد از گزارش ليگابو گفت: "وصف زنداني سياسي در نظام حقوقي قانوني كشور را توصيفي نامناسب است زيرا هنوز در كشور ما جرم سياسي تعريف نشده است. بر همين اساس تحليل زنداني سياسي يا استفاده از اين تعبير يك تعبير غير حقوقي است."
منبع پيک ايران

بياييد بخاطر تفاوت در اعتقادات مان یک صدا شویم، تا کسی از ما ديگر بخاطر اعتقادات و افکارش زندانی نشود!


سياره شماره ده؟؟؟
نازا اعلام کرد که در فاصله سيزده مليارد کيلومتری زمين يک شبهه سياره (شیء که شبيه يک سياره هست: دور مدار خود ميچرخد. نور توليد نميکند. در مداری ميچرخد و ...) پيدا کردند که بزرگی اش نصف ماه کره زمين هست. دانشمندان اسمش را sedna گذاشتند.
اميدوارم چهارشنبه سوری بشما خوش بگذرد. جای منو خالی کنید و مواظب خودتان باشيد. جشن و شادی بهترين و قويترين فرم نافرمانی مدنی هست.

از وبلاگ کوچه بنبست:
امسال مراسم چهارشنبه سوري ...


آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر