ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۳

با سلام ...

در برلين

دادخواست براي آزادي فوري آقاي ناصرزرافشان و تمامي زندانيان سياسي – عقيدتي درايران

مراسم سفره هفت سين با حضور خانواده هاي زندانيان سياسي برگزار گرديد

شنبه ۲۰ مارس :
۱۵ فوريه ۲۰۰۳ بالای صدهزار نفر آمده بودند، اما ايندفعه هزار نفری ... شاید. آخه ديگر خطر جنگ برای آلمان نيست.

دوشنبه ۲۲ مارس :
۳۰ تا ۴۰ نفری جلوی سفارت بلژيک. يکی ميگويد: کجاند پس اینهمه پناهندگان ايرانی که خود را سياسی هم ميدانند؟؟؟ اگر پناهندگان ايرانی در بلژيک و هلند را اخراج کنند، تقصير خود ما هست. راست گفت. هرچند فکر کنم خیليها نمیدونستند که تجمع جلوی سفارت بلژيک بود. و خودش هم کلی سود داشت. نامه بردند برای سفير. سفير گفت که نميدونست وضع ايران دوباره خراب شده (منظور انتصابات) و به دولت اعتراض ما را خبر ميدهد. خودش هم اعتراض کرد: چرا جلوی سفارت هلند تجمع نکرديد؟؟؟؟ دو تا سه هفته ديگر هم قراره جلوی سفارت هلند بگزارند و قرار هست داريوش هم بیاد. ببینیم و بعد تعریف کنیم.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر