ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۳

با سلام ...

ترور يک تروريست يا جنگ پروری سود جويان خشونت؟؟؟

چرا ياسين؟ آيا زنده بودن او خطر ناک بود؟؟ آيا او عملياتها را برنامه ريزی ميکرد؟ آيا با مرگ او حماس ضعيف شد؟ اگر او دشمنشان بود، پس چرا خواست او را برآورده و "شهيدش" کردند؟
آيا واقعا بقول خودشان بي درایت هستند يا اينکه بخوبی ميدانستند چه ميکنند؟
آنها بخوبی ميدانستند با کشتن او ياسين های تازه ببار خواهند آورد. آنها خشونت را ميخواهند تا بتوانند بهانه ای برای حکومت خشن خود داشته باشند، تا مسند قدرت را با زور و تزوير حفظ کنند. بنا به سرمشق سازمانهای اطلاعاتی: فقط يک دشمن قوی، يک دشمن خوب هست.
دولت اسرائيل با اين عمل یار ديرينه خود را روحی تازه دميد. روحی که ميتواند جلوی صلح و آرامش در منطقه را بگيرد. روحی که در مردم اسرائيل توليد وحشت کرده و جلوی فکر آنان را ميگيرد و اينچنين دوباره شارون و جنگ پروران ميتوانند قدرت خود را حفظ کنند.

دشمن من و تو اعراب، یهود ها، آمريکايي ها و ... نیستند. دشمن ما مردم اين کره آبی حکامی هستند که فراموش کرده اند چرا انتخاب شده اند. دشمن ما ناآگاهی و گمراهی خودمان هست که باورشان داريم. آنها انتخاب شده بودند تا حقوق بشر را برپا و حفظ کنند، آنها انتخاب شده بودند تا با فقر مبارزه کنند تا تفاوت مابين ثروت مندان و فقرا را کم کنند. اما چه کرده اند. نه اينکه در تمامی دنیا اين تفاوت کمتر نشد، بلکه خيلی خيلی بيشتر هم شده است و بجای مبارزه با فقر با فقرا مبارزه ميکنند. نه اينکه حقوق بشر را برپا نکردند بلکه هرروز کمک به نقضش ميکنند و ساختمان های تخيلی حقوق دار ميشوند و انسان شخصی ناديده گرفته ميشود. و اما بخاطر اينکه بر مسند قدرت بمانند، ما را بجان همديگر می اندازند. بخورد ما ميدهند که با هم خيلی فرق داريم. که اينکه ستايش الله با پرستش یهوه متفاوت هست. اينيکی حق و آن ناحق هست. ما بايد همديگر را بکشيم و خود را قربانی آنان کنيم تا جاودان بمانيم (*).
اما حقيقت اين هست که ما بخاطر نادانی ميکشيم و خود را قربانی ميکنيم تا آنان قدرتمند بمانند و مال بی اندوزند و بجای اينکه بفکر گرفتند قدرت ازين نابخردان قدرت مال پرست بيافتيم، بجان همديگر می افتيم. اگر هم همديگر را نکشيم، همديگر را کوچک ميکنيم و با کوچک کردن خودمان، قدرت اقتدارگرايان را اضافه و تثبيت ميکنيم. خواسته و يا ناخواسته ياورشان ميشويم. فريبشان را ميخوريم و بخيابان ميرويم تا با شعار توخالی مرگ بر آمريکا مسند قدرت ظالمان را حفظ کنيم. گول ميخوريم و فرزندانمان را برای حفظ قدرت جانيان هزاران کيلومتر آنسوی اقيانوس ميفرستيم تا با تروريستها مبارزه کند، در حالی که تروريستها در نزديکی بر مسند قدرت تکيه زده اند.

بياييد و نگذاريد مارا زهم جدا کنند!


(*) سفری به جهنم اديان

اطـــــلاعيــــــــه : در رابطه با به تعويق افتادن مراسم پرده برداري از لوح يادبود قربانيان ميكونوس
ايرانيان آزاده،
امروز از طرف دفتر شهرداري منطقه شارلوتن بورگ - ويلمرزدورف تلفني به ما اطلاع داده شدكه بنا به درخواست دولت فدرال آلمان پرده برداري از لوح يادبود قربانيان ترور ميكونوس ،كه قرار بود روز چهارشنبه 31/3/2004 انجام پذيرد، مدتي به تعويق افتاده مي شود.
علت اين درخواست از طرف دولت آلمان ، همزماني اين مراسم با كنفرانس بزرگ امنيتي در مورد افغانستان است كه در همين روز و همين ساعات ، در برلن برگزار خواهد شد.
اين درخواست دولت فدرال آلمان ، نه براي ما و نه براي شهرداري منطقه ، قابل درك نيست. از طرف شهرداري منطقه به ما اطلاع داده شدكه آنها با اين تعويق قرار مخالف اند ، ولي مقامات دولت فدرال بر در خواست خود پافشاري كرده ، و به حق خود در مورد امنيت پايتخت اشاره نموده اند.
از آنجا كه چاره ديگري براي شهرداري منطقه باقي نمانده ، مراسم پرده برداري از لوح قربانيان ميكونوس در روز :
سه شنبه 20 آوريل 2004 ، ساعت 17 در مقابل رستوران سابق ميكونوس واقع در Pragerstr. 2a(مترو خط 9: U-Günzelstraße و خط 1 يا 9: U-Spichernstraße) برگزار خواهد شد.

كانون پناهندگان سياسي ايراني- برلن
23 مارس 2004

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر