ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۳

با سلام ...

از اینجا تا آنور

ماه در يک روز بهاری


در این صفحه ميتوانند دوستان، ادبیات کتاب، مقالات ، نظرات و نوشته ها در باره اعدام يافت کنند. ارنستو جان بفرماييد تا شما گفتيد انگاری دوستان صدای شما را فوری شنیدند.

Against Death Penalty in Iranاطلاعیه شروع به کار سایت

اميدوارم که دوستان مخالف حکم اعدام به این صفحه لينک بدهند و دوستان موافق به حکم اعدام بروند و مقالات را بخوانند و به صف مخالفین بپيوندند.


بیاد داشته باشیم، فراموش نکنیم و بیاموزیم تا تکرار نشود.
روآندا در آوريل و ژوئن 1994. بعد از سالیان دراز حکومت اقلیت توتسی بر اکثریت هوتو، عده ای از قوم هوتو قیام کرده و با بیرحمی تمام و بطور وحشیانه يک مليون زن و مرد و کودک را به خاک و خون کشاندند. سران حکومت توتسی البته فرار کرده بودند و این گمراهان از بیگناهان انتقام خونینی گرفتند که سرانجامش بازگشت سران توتسی و بدست گرفتن دوباره قدرت توسط آنان بود.


پيوندهاي آنارشيسم وفمينيسم بترجمه بامداد


شرکتهای مشترک المنافع و استفاده از قدرتشان برای سودجویی مالی بقيمت جان مردم:
چندين سال پيش بود که يک کارخانه آفريقای جنوبی دارو ايدز به قيمت ارزان توليد کرد تا مردم فقير آفريقا هم بتوانند اميد داشته باشند. اما کمپانی های بزرگ غرب با کمک قوانین نوشته شده بدست نوکرانشان جلوی توليد را بعنوان غير قانونی بودن آن گرفتند. ديرزو اخبار اعلام کرد که بعد از سالها مذاکره و با کمک بيل کلينتون (رئيس جمهور اسبق ايالات متحده) ۱۲۲ کشور اجازه دارند بقيمت ارزانتر دارو بخرند. متوجه شديد درين قرارداد حرفش نيست که اجازه دارند توليد کنند بلکه اجازه دارند بقيمت ارزانتر بخرند و حال از کی رو نگفتند اما من ميدونم و شما هم حتما ميدونيد.
بيل کلينتون و داروی ارزان ميشنوم و حال اين پيوند را مشاهده کردم، ياد کارخانه دارو در سودان افتادم که داروی ارزان توليد ميکرد و ويلی او را به بهانه القاعده با خاک يکسان کرد. چونکه اين کارخانه تنها تولید کننده داروی ارزان مالاريا و بعضی بیماریهای کشنده ديگر بود و انبارش هم نابود شده بود، بالای صدهزار نفر بخاطر نداشتن توان خرید دارو کمپانی های بزرگ مردند و یا بهتر بگویم بقتل رسيدند.

فراموش نکنيم تا تکرار نشود!
و بيخيال نباشيم وگرنه گرينبارگير خودمان خواهد شد!
آرمین گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر