ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۳

با سلام ...

چهارشنبه‌ای در برلين قسمت آخر

http://gilemard.piranho.de/protests/page58.html
... که شما حکم اخراجی می‌گيريد (تا تو باشی از حق بشر سخن نگويی)! يکی سوال می‌کند به چه دليل؟؟؟ خود پليس هم نمی‌دانست و فقط باطومش را برخ کشيد!؟ من اصلا حوصله نداشتم و رفتم به محل تجمع چهارشنبه‌ها برای رای دادن به ادامه اعتصاب. دانشجويان سريع رای می‌دهند و اکثريت تصميم می‌گيرد دوباره به طرف مجلس بروند. نميروم. پررويی هم حدی دارد. خبر رسيد که ۳۰۰ تا ۵۰۰ دانشجو در سنی سنتر (sony center) محاصره هستند.. گفتم بيخيال برو. رسيدم و ديدم که پليس تمام خيابان‌هايی که به مجلس ختم ميشود را بسته است. رفتم سنی سنتر و ديدم که آنجا هم بسته هست، کلی جيغ و داد و فلاش و دوربين و ... تعجب کردم. از کی تا بحال اينهمه شلوغی بخاطر اعتصاب و دانشجويان ؟؟؟؟ لحظه ای بعد متوجه شدم که اولين نمايش قسمت سوم فيلم lord of the rings در اروپا بود و جيغ و دادها هم به خاطر هنرپيشه‌ها و "ستاره‌های" سينماست. فکر کردم: خيلی خوب شد، حتما ديگر در همه کانال‌های تلويزيون از اعتصاب دانشجويان ميگويند. اما ....

رسيدم به لانه. تلويزيون را روشن می‌کنم و اخبار را می‌گيرم. همه کانال‌ها از اولين اجرای نمايش فيلم سخن می‌گويند، هنرپيشه‌ها را نشان می‌دهند، جيغ زنان برای هنرپيشگان را نشان می‌دهند. اما نه خبری از دانشجويان اعلام می‌شود و نه صحنه‌ای نشان می‌دهند. شهردار برلين هم دعوت بود. او را چرا نشان ندادند؟؟ فردايش می‌فهمم... از اينهمه خبرنگار و تلويزيون و رسانه‌های گوناگون که آنشب آنجا بودند، فقط يکی از روزنامه‌های برلين از دانشجويان و يورششان به برنامه سخن برده است که: دانشجويان از دست پليس فرار کرده و به اولين پخش فيلم هجوم آوردند و وقتی شهردار وارد شد او را هو کردند. شهردار هم که نميخواست جلوی کيف و حالش را کسی بگيرد، گفت : تا حالا به اين گرمی از من پذيرايی نشده بود و به من سلام نگفته بودند.

اين هم يک نقض حقوق بشر ديگر به کمک رسانه‌های گروهی وابسته به شرکتهای مشترک المنافع. سياست و سرمايه بار ديگر دست به دست همديگر دادند تا غلبهء استعمار را بيشتر کنند. اگر جلويشان نايستيم، بزودی ديکتاتورهای اقتصادی شرکتهای مشترک المنافع و ديکتاتورهای جهان سوم که با کمک لوبی اين شرکت‌ها با پرجا هستند، آشکارتر از امروز گریبانگیر ما خواهند شد.

دسامبر ۲۰۰۳ ، آرمين گيله مرد
ويرايش عاقلانه!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر