ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

دلایل «خوب»

دليل خوب برای عضو شدن در يک حزب
يک معلم بيکار ۵۲ ساله آلمانی در فوريه امسال عضو حزب سوسيال دمکرات آلمان شد و چند روز پیش در يک جلسه حزب يک چک آبدار (صداش هنوز در گوشم تنین میکند، چه موسیقی قشنگی) در گوش نخست وزير آلمان خواباند. ايشان بلافاصله دستگير و بعد از شناسایی مشخصات آزاد شد تا در يک دادگاهی بجرم ضرب شخص مجازات شود. به احتمال زياد جريمه نقدی خواهد بود.
حالا اگر ايران بود حتما فکر و خيال اين کار مجازاتش حبس ابد با اعمال شاقه و شلاق و اعدام بود. با اینحال من در فکر و خيالاتم رفتم جزو حزب رهبری شدم.سطل آشغال سخنگو در برلين آشغال بريزی ازت تشکر می‌کند و چرنديات ميگويد.
می‌گوييد يک شهری که ۷۰ مليارد قرض دارد، چه مرضش هست که چنين خرجی می‌کند. خوب ديگر اولش که مرضش هست و در آن شکی نيست. بعد هم در يک دنيای سرمايه‌داری که توليد آشغال واجب هست، حفظ ظاهر واجب تر هست. در دنيای سرمايه‌سالاری که پروش گوسفند انسان نما واجبتر هست، جز خر کردنش چاره دگری نمی‌ماند. بخاطر اينکه انسانی را که کودن نگه‌داشتند تا براحتی بر او حکومت کنند با ذوق کودکانه به عمل حفظ ظاهر کمک کند، کلی خرج کردند تا ذباله‌دان سخن بگويد، حال انگاری سیاستمدار کم داشتیم که حرف ميزد ... و اصلن ذباله‌دانان نشسته در مجلس به این فکر نیفدادند که این گوسفندان ممکن هست از روی ذوغ زيادی الکی و خیلی بیش از حد معمول آشغال توليد کنند تا يک سطل آشغال سخن بگويد. عجب گرفتاری شدیم...قاچاق اسلحه:وقتی کسی، گروهی بدون اجازه دولت قانونی (با زور يا با عوامفريبی و شناخته شدهء دگر دولت های قانونی) و پرداخت نکردن باج به آن، اسلحه‌ای که با اجازه دولت‌های قانونی ساخته شده، بفروشد.
اگر با اجازه و یا خود دولت قانونی بفروشد بعد ميشود کمک برای دفاع يا ثبات صلح و حتی کمک به اقتصاد.
پس یادتان باشد، اگر ميخواهيد اسلحه بفروشید، عضو دولت باشيد، یا باج بدهيد. هرچند اگر هم نداديد و اجازه نگرفتيد هم مشکلی برای شما پیش نمی آید، بلکه دولت قانونی با کمک قانون و به بهانه شما يک عده نگونبخت را به توپ و تانک ميکشد و بمبارانشان ميکند و ممکن هم هست کلی از شما تشکر هم بکند که بهانه بدست او داید تا بتواند با کمک قانون و مجاز دست به تارومار بزند.
آرمين گيله مردتوجه توجه

يک گيله مرد "صفحه سبک"

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر