ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۳

با سلام ...

هجدهم تير ماه گرامی باد

click here!


از چپ تا راست حظور داشتند. دوباره سفارت و پلیس آلمان و تلویزویون و ... از ما فیلمبرداری کردند و عکس گرفتند. اما داريوش جان اگر من از جمعيت عکس ميگرفتم الکی شلوغ ميشد. ايندفعه حتی سفارت با دو دوربین فيلمبرداری کرد که همه رو در تصوير داشته باشد. ايندفعه پليس با آب پاش و سنگر شکن نيامد. پليس تمام پوسترها و شعارها رو کنترل کرد. من هم با یارو یک کل و گپ زدم و نتيجه:
مجازیم بگيم ملاها تروریست هستند اما اسمشان را نباید ببریم. پرسیدم اگر همه میدانند که فلانی قاتل هست، چی؟ گفت: سخت هست، بستگی دارد. گفتم: بگیم هونکر (حاکم اسبق آلمان شرقی) قاتل هست. گفت: مجازید. خلاصه بعد از کل و گپ متوجه منظور شدم و پرسیدم: یعنی اگر بگیم يک دوست (دوست غرب و سرمایه) قاتل هست و حقيقت هم باشد، کار خلاف کردیم و اگر بگيم يک دشمن (حاکمی که حرف گوش کن نیست) قاتل هست عيبی ندارد. لبخند و چشمک ميزند و سرش را بعنوان بلی گفتن تکان ميدهد.
یعنی 15 سال پیش اجازه نداشتیم بگيم صدام قاتل هست اما امروزه مجازيم. یعنی 20 سال پیش میتوانستیم بگوييم حاکم چین آدم کش هست اما امروزه این شعار کار خلاف هست. متاسفانه در آلمان هم نباید اسمش را ببریم. سر مار حسابی مواضب دمش هست!!!
آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر