ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، تیر ۱۹، ۱۳۸۳

با سلام ...

استفاده خوب


به اين ميگويند استفاده خوب و مفيد از يک اتومبيل!!!

ای بابا ... این يکی از ضد سياسی ترين و اجتماعی ترين پست ها بود. خيلی هم جدی!!!
ازين اتومبيل بعنوان صندلی استراحت برای ورزشکاران استفاده شد و طی چند روزی که مسابقه بطول کشيد حرکت نکرد، بنزين مصرف نکرد و دست در آلودگی محيط زيست نداشت و به اين ميگويند استفاده مفيد!
از اتومبيل هايتان صندلی درست کنيد!!!
تیری که شلیک شد از آرش سيگارچی
برای خواندن روی لينک فشار دهيد!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر