ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

بدون شرح

نزديک بود گنجشکی را زير بگيرم
دم موشی زير چرخم رفت
و امروز ... امروز با پروانه‌ای تصادف کردماینم از عدالت قم‌حوريان:
دختر 16 ساله ای در نکا ( استان مازندران) اعدام شد!!
عکس‌های تازه در آلبوم برلين ۲۰۰۴ و پتسدام

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر