ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۰۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

"شريک جرم"

ارنستو و بابای عرفان یک برخوردی بخاطری اين واژه داشتند و بغیر فضولی اینجانب در وبلاگهایشان، ميخواستم نکته ای هم اینجا درج کنم:
من متوجه هستم که چرا و چه احساسی به اکثریت مردم دست ميدهد وقتی از واژه "شريک جرم" يا مجرم يا گنه کار يا ... استفاده ميشود.
ميدانم که بعد از اينهمه قتل و جنایات و مجازات و دست و پا قطع کردن و گردن زدن و کور و کچل و ... (منظور فقط حکام کنونی نیستند) و انتقامها و این بلا و آن بلا و جهنم و دوزخ، چرا و چه هراس و خشمی به ما دست ميدهد!!!
حال به این نکته توجه کنيد:
شرکت در انتخابات مارا شريک جرم ميکند و مجازاتمان هم ده سال ديگر سلطنت زور و زر خواهد بود!!!!!
و به اين جمله هم توجه کنيد تا فرق را دريابيد:
اگر تو مرا مجرم، مقصر و گنه کار ميدانی و ميخواهی مرا مجازات کنی، بزنی بکشی، به زندان افکنی تا ديگران بترسند و دگر همچين غلطی نکنند، قرار نيست همه اينگونه فکر وعمل کنند. چونکه اگر من تو را مجرم، مقصر و گنه کار بشمارم دوست دارم تو را متوجه کنم تا تو ديگر همچين غلطی نکنی و بفهمم که چرا همچين کردی تا بتوانم واقعا جلوی غلطهای بعدی و اشتباهات ديگران را بگيرم.
آيا هزاران سال مجازات توانست جلوی جنایات را بگیرد؟؟


اولین نظرسنجی اتحاد جمهوریخواهان ایران
تا ۲۴ اکتبر ۲۰۰۴، تا ۹ ابان ۱۳۸۳

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر