ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۳

با سلام ...

از دور و نزدیک

... فلسطين:
سوال: چرا دختر محصل را به گلوله بسته و کشته شد؟
خانم سخنگوی ارتش اسرائیل:بقتل رسیدن این دختر خانم نادرست بود اما افسری که شلیک کرد در اصل همه کار را صحیحی انجام داد. او به برج نزدیک شد. ما که نمیتوانیم اول بپرسیم بچه محصلی یا تروریست و بعد شلیک کنیم.
پس اول شلیک میکنند و بعد معلوم شد میگویند: آفرین یا اوخی بیچاره طفلک!


... فلوریدا:
انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا شروع شد. با کامپیوتری که نسخه کاغذی چاپ نمیکند و اگر اشتباهی رخ داد دیگر نمیشود "رای" را دوباره شمرد.
یعنی: ایندفعه اگر جپ بوش تصمیم به دغلبازی گرفت ديگر نیازی به وقت طلف کردن برای پژوهش و دوباره شمردن و دادگاه و ... نیست.


... آلمان:
پارلمان دوره جدید ایالت ساکسن (به آلمانی زاکسن) افتتاح شد. نازیها (ناسیونال سوسیالیست) بعد از سال 1968 دوباره به آن راه یافتند. تقریبا 9 درصد و به اندازهء سوسیال دمکراتها رای آوردند.
اخبار يک دختر خانم قابل تلویزیونی را با لباسی که روش نوشته، : بدون نازیها زیباتر زندگی کنیم، نشان داد.
در گوشی: "متوجه شدید"!!!


... سوئد:
خرسی، شکارچی ای را که بهش شلیک کرد، بقتل رساند.


... وبلاگستان:
شاهرخ سرگرمی
وبلاگ مورد نظر شما به علت رعايت نکردن توافقنامه پرشين بلاگ ، مسدود مي باشد.
The requested weblog has been disabled due to a Terms Of Service violation.
و جنس دوم
This account is terminated for violating our terms and conditions.
؟؟؟قوانین؟؟؟ را رعایت نکردند!!! کسی خبری دارد؟؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر